Het gelijk van de Koning

Blog door Hans Peter Benschop

3 februari 2015

2014 was het jaar van de ongelijkheid. Piketty begon er mee. Zijn ´Le Capital au XXIe Siecle´sloeg in als een bom. Het boek zette ongelijkheid onmiddellijk op de politieke agenda, ook in Nederland. Het woord ´dagobertducktaks´ werd zelfs het woord van het jaar – hoewel het gedrag van bank- en corporatiedirecteuren waarschijnlijk ook de stemming daarover beïnvloed heeft.

In eerste instantie was het debat wat ongericht. Over welke ongelijkheid hebben we het eigenlijk? De inkomens worden wel wat ongelijker, maar Nederland is toch één van de meest egalitaire landen van de wereld. Toen kwamen de vermogens in beeld. Die zijn in Nederland ongelijk verdeeld. De WRR liet zien dat de helft van de Nederlandse bevolking nauwelijks enige financiele buffer heeft [1]. Dat werd  verergerd door de crisis. CBS toonde toch wel schokkende cijfers zien over de verdamping van vermogens [2].

Maar het SCP kwam in december met de meesterzet: zie ongelijkheid niet alleen in termen van geld.  Het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 schilderde de verschillen in financieel kapitaal, maar voegde daar het sociaal, cultureel en persoonlijk kapitaal aan toe [3]. Er blijken wel degelijk verschillen in Nederland te zijn – en wellicht ook groeiende verschillen – zonder dat dit overigens tot een harde tweedeling leidt. De koning voelde het jaar goed aan, toen hij verscheidenheid als thema voor zijn kerstrede koos. De ongelijkheid is gesignaleerd. Het gaat er nu om, te bepalen hoe we daarmee omgaan.

Delen via: