Ga terug
19 november 2009

Economie van Overijssel (2009)

Economie 19 november 2009

In 2009 heeft het Trendbureau Overijssel een eerste verkenning naar de toekomst van de economie in Overijssel afgerond. Hierbij is gekeken naar de lokale, nationale en internationale trends die invloed hebben op de economie van Overijssel. Die analyse moet een opstap zijn voor het opstellen van toekomstbeelden in de vorm van scenario’s en de acties die ondernomen moeten worden om de gewenste toekomst te realiseren.

 

Als onderdeel van die scenario verkenning heeft het Trendbureau Overijssel bureau HX gevraagd om een historische reflectie op de economie van Overijssel.  Zijn er over de periode vanaf de tweede wereldoorlog trends en bewegingen te onderscheiden die meer dan andere een rol zullen of zouden moeten spelen bij de economische toekomst in de provincie Overijssel?

 

Economie 19 november 2009

Delen via: