Direct naar content
Laden Evenementen

Congres 2016 – Gezond Overijssel

Afgerond
Datum

29-06-2016

29 juni 2016

Op 29 juni 2016 organiseerde Trendbureau Overijssel een congres over de toekomst van de zorg. Het sociale domein verandert in volle vaart. Decentrale partijen krijgen veel meer te zeggen. Hoe kan de gezondheidszorg in Overijssel er in de toekomst uitzien? Han Noten en Stef Vrehen verzorgden de opening en daarna waren er meerdere workshops om aan de slag te gaan met een eigen toekomstperspectief voor de zorg.

De toekomst is onvoorspelbaar

Het thema zorg en gezondheid raakt iedereen, dat maakt het een gewaagd en ingewikkeld onderwerp volgens Han Noten. Onze manier van denken – en manier van inrichten van (zorg)organisaties – is industrieel en ouderwets. Denken en doen werd gesplitst, en dat werkte en heeft ons veel gebracht. De kwaliteit zat in de professionele groep (protocollen), niet in het individu. De zorg was gericht op het overnemen en de reparatie. Ons denken anno 2016 is echter veranderd. Zorgverleners moeten naar het systeem rondom een zorgvraag kijken, niet gelijk een indicatie of behandeling starten. Dit kan alleen als we van individuele professionaliteit naar gezamenlijk vakmanschap gaan. In de praktijk moet samen gewerkt worden op uitvoeringsniveau. Het gaat er niet om wie, wanneer, wat betaalt, maar dat het gebeurt…..

 

Lees hier het volledige verslag.

De zorg kan efficiënter en effectiever

 

Volgens Stef Vrehen is de context van het zorgveld weerbarstig. Er z’n enorm veel stakeholders. Er is een veranderde economie; mensen interacteren anders. Er is veranderende technologie; wat gaan nieuwe producten betekenen in de zorg? Daarbij verandert de zorgconsument ook. En er spelen ethische vragen: wat gaan bepaalde technieken betekenen?

 

Een dergelijke complexiteit is volgens Stef Vrehen bij uitstek het terrein van Design Thinking. Dit is een werkwijze ze waarbij je probeert wicked problems op te lossen door ze verschillend te benaderen. Er worden diverse oplossingen bedacht samen met stakeholders, die getest en weer bij gesteld worden. Werkenderweg kom je zo tot oplossingen die passen bij de doelgroep. Je gaat niet van het probleem direct naar de oplossing, maar kijkt naar de oorsprong van het probleem. Bij Design Thinking begrijp je werkelijk wat er speelt…..

 

Lees hier het volledige verslag.

Verkenning Zorg in Overijssel

 

In 2016 is de toekomstverkenning ‘Zorgen voor Overijssel’ afgerond. Het kenmerkende van deze verkenning is dat de beslisruimte op lokaal en regionaal niveau in kaart is gebracht – gespecificeerd voor de situatie in Overijssel. Het doel van de verkenning is om politieke en bedrijfsmatige keuzes in Overijssel te helpen. De tijdshorizon van de verkenning is dan ook beperkt. We schetsen de ontwikkelingen die tot pakweg 2025 aan de orde zijn, met slechts hier en daar doorkijkjes naar verdere horizonten. De verkenning gaat bijvoorbeeld niet in op de mogelijkheid van zeer sterke levensverlenging.

 

De verkenning bevat reflecties over de begrippen zorg en gezondheid, een trendanalyse met feitelijke ontwikkelingen die we zien gebeuren en waarvan wij denken dat ze in de nabije toekomst belangrijk zullen zijn. En er worden enkele perspectieven geschetst over hoe de zorg en ondersteuning op regionaal niveau er uit zou kunnen zien.

 

Lees hier meer over de verkenning ‘Zorg en gezondheid in Overijssel’

 

 

CONGRES 2016 – GEZOND OVERIJSSEL

Afgerond
Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon