Ga terug
9 mei 2022

Werk voor Toekomst – Toekomst voor Werk (2022)

Bron 'Mens en Robot in symbiose' door TU Delft

EconomieSociaal-cultureelTechnologie

Het is tijd om anders over werk na te denken!

Dat de huidige arbeidsmarkt niet werkt zoals het zou moeten daar zijn veel mensen het over eens. De tekorten aan mensen om het werk te doen worden steeds groter. In de media komen regelmatig verontrustende berichten voorbij; over te weinig arbeidskrachten (bijvoorbeeld: minder treinen die rijden vanwege een tekort aan conducteurs en machinisten, en kinderen die dagen thuiszitten omdat er geen leerkracht beschikbaar is), over banen die opeens geen bestaansrecht meer hebben vanwege innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen en over inkomens(on)zekerheid. Over onderzoeksresultaten die een groei aantonen van burn-out en bore-outs, die werkgerelateerd zijn en vooral jonge werknemers lijken te treffen. En berichten over groepen mensen die nog altijd geen werk kunnen of mogen doen, om welke reden dan ook.

 

Trendbureau Overijssel onderzoekt de ‘Toekomst voor Werk’, met als uitgangspunt: we hebben iedereen nodig om al het werk te verrichten dat nodig is om de samenleving draaiende te houden. Een uitgangspunt dat door velen wordt herkent en bevestigt, maar wat ook veel vragen oproept. Want over wie hebben we het als we spreken over ‘iedereen’? Wat verstaan we onder ‘al het werk’? Wat is de waarde van onbetaald werk? Wat is de waarde van werk voor mensen en de samenleving? En hoe verhouden individuele keuzes ten aanzien van tijdsbesteding en werk zich tot de behoefte van het collectief, de samenleving?

 

Al deze vragen komen terug in de verkenning ‘Toekomst voor Werk – Werk voor Toekomst’. De inzichten en perspectieven uit deze verkenning worden in februari 2023 gedeeld met betrokkenen in Overijssel.

 

Interesse of vragen?

Heeft u interesse in, of vragen over de verkenning ‘Toekomst voor Werk – Werk voor Toekomst’? Neem gerust contact op met Karen van Rhijn via kze.v.rhijn@overijssel.nl of 06 10743638

Economie 30 juni 2022

DENKDINERS

In het kader van de verkenning ‘Toekomst voor Werk – Werk voor Toekomst’ heeft Trendbureau vijf denkdiners georganiseerd. Het gesprek kreeg inhoudelijke ‘voeding’ door de bijdrage van iedere keer een andere gastspreker. Zij brachten allemaal een eigen perspectief op de toekomst van werk in Overijssel. Tijdens iedere gang spraken onze gasten, met een door hun zelf samengestelde groep tafelgasten, over thema’s als: de waarde van werk voor individuen, voor de economie en de samenleving; het belang van hoop voor werk en de organisatie van werk.

 

De opbrengsten uit de vijf denkdiners maakt duidelijk hoe groot de uitdaging is om tot een perspectief op werk te komen, dat verder gaat dan het oplossen van de problemen van vandaag. Hoe te voorkomen dat de oplossingen voor die problemen enkel resulteren in het doorschuiven van de problemen naar morgen?

Dankzij de inbreng van deelnemers aan de denkdiners, maar ook casestudies over de participatiewet, zorg in de woonomgeving en de energietransitie in de gebouwde omgeving, én samenwerking met studenten, ontstaat er steeds meer zicht op de belemmeringen en kansen die er zijn voor een samenleving waarin iedereen – betaald en onbetaald – een bijdrage kan leveren aan al het werk dat nodig is om die samenleving draaiende te houden.

 

*Sprekers waren Govert Buijs (bijzonder hoogleraar Faculteit der Geesteswetenschappen VU Amsterdam en schrijver ‘Waarom werken wij zo hard?’), Wieteke Conen (onderzoeker UvA ‘Waarde van werk monitor’), Steven van den Heuvel en Karen Bakker (The Hope Project) en Kees Brouwer (documentairemaker Tegenlicht) en Rits de Boer (inspecteur-generaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie).

 

Wilt u meer over weten over onze Denkdiners? Neem gerust contact met ons op.

Economie 30 juni 2022

 

 

“Beste reizigers, door een tekort aan beschikbaar personeel rijden er geen treinen tussen Zwolle en Kampen”.

 

 

Bovenstaande berichtgeving van de omroeper van de NS was aanleiding voor Noor Spijkerman (Trendbureau Overijssel) om een blog te schrijven over anders kijken naar werk en hoe taal daar een belangrijke rol in speelt.

 

 

Lees hier de hele blog over een rijker vocabulaire ontwikkelen rondom werk.

 

Sociaal-cultureelEconomie 09 juni 2021

Sinds een paar maanden ben ik overgestapt op plasticvrije zeep en shampoo. Heel verantwoord, wat een goed gevoel geeft en daarnaast heeft mijn haar ook nog eens meer volume zonder extra gedoe. Helemaal top zou je zeggen. Maar al snel werd mij duidelijk waarom de zeep van vroeger vervangen is voor douchegel. Met het wassen glibbert zo’n stuk je continu uit de handen.

 

Datzelfde gevoel heb ik afgelopen weken ook bij de nieuwe verkenning over ‘Werk’ waarmee wij vanuit Trendbureau Overijssel zijn gestart.

 

Benieuwd wat de verkenning naar Werk en een nat stuk zeep met elkaar te maken hebben? Lees hier de hele blog geschreven door Karen van Rhijn.

 

 

Neem gerust contact op met Karen mocht u vragen hebben over de verkenning naar Werk. Dit kan via kze.v.rhijn@overijssel.nl of 06 10743638

Delen via: