Direct naar content
Ga terug
1 februari 2023

Werk voor Toekomst – Toekomst voor Werk (2023)

Speelgoedtrein op een spoor met meerdere mogelijkheden om af te slaan.

Bron Deepmind via Unsplash

23 januari 2024

Maak het werk van zorg in de woonomgeving invoelbaar. Dat vroegen we aan studenten van ArtEZ, opleiding Sound of Innovation.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als mensen daar hulp bij nodig hebben. Dat is een breed gedragen wens die achter het beleid rond zorg in de woonomgeving schuilgaat. Beleid dat zich vervolgens richt op het organiseren van de hulp en zorg die bijdraagt aan het realiseren van die wens. In de praktijk wordt die hulp en zorg geleverd door diverse betaalde formele zorgverleners, onbetaalde maar wel geformaliseerde mantelzorgers en onbetaalde informele ondersteuners. Daarnaast wordt er ook steeds kritischer gekeken of de zelfredzaamheid van cliënten met behulp van technologie vergroot kan worden. Beluistert u hier de geluidsfragmenten uit de zorg die invoelbaar maken wat dit betekend.

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Behind Closed Doors

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

Het is tijd om anders over werk na te denken!

‘We willen werken aan een Overijssel waarin iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren, passend bij ieders capaciteiten nu en in de toekomst.’

 

Deze wens formuleert een ambitie die velen in Overijssel onderschrijven; wat in de praktijk niet eenvoudig blijkt te zijn. Wie zich verdiept in de wereld die achter deze ambitie schuilgaat stuit op meer vragen dan antwoorden. Want wie is ‘iedereen’? Wanneer is iets ‘een waardevolle bijdrage’? Hoe (h)erkennen we capaciteiten? Waaraan willen we dat er bijgedragen wordt?

 

Wie op zoek wil naar nieuwe antwoorden, zal moeten beginnen met een open gesprek over de rol van werk voor de toekomst van Overijssel, waarin overtuigingen tegen het licht gehouden worden en nieuwe perspectieven verkend. Het maakt uit hoe je denkt, kijkt en spreekt over werk!

 

Trendbureau ontwikkelde een WERKpakket. We hopen dat dit WERKpakket een uitnodiging is én aanknopingspunten biedt om anders na te denken over werk. Zodat het gesprek over werk verder komt dan de bestrijding van symptomen en het bijdraagt aan het vinden van mogelijkheden om bij te dragen aan een Overijssel waarin iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren!

Download het WERKpakket

Het WERKpakket bestaat uit meerdere losse onderdelen, die u hieronder kunt bekijken en downloaden. Het boekje met de rode draden (02) gaat in op de noodzaak om met nieuwe antwoorden te komen, op welke manier het gesprek over werk tot nu toe gevoerd wordt en welke thema’s aan bod moeten komen in dat nieuwe gesprek. WERKtaal (03) benoemd de woorden en termen die ons het meest opvielen en is bedoeld als aanmoediging om juist te spreken over die vele verschillende betekenissen van de woorden. Het boekje Werken data? (09) gaat in op de zeggingskracht van Overijsselse cijfers over werk. Dat er al voorbeelden van nieuwe antwoorden in Overijssel te vinden zijn laten de portrettenwaaier Meerwaarde van Werk (05) en de boekjes Werkende praktijk (04) en Hoopvol werk (06) zien. De visuele kaart ‘Wat als? Het werkt!’ (07) bevat een voorstelling van mogelijke toekomsten voor werk. Het Gespannen WERKveld (08) gaat in op de ruimte die Overijsselse gemeentes soms wel en soms niet zien voor een eigen invulling van het participatiebeleid. Het boekje ‘Reaching for the stars’ (10) en de afbeeldingen in BeeldWERK (11) is het eindresultaat van een scenariostudie naar de toekomst van werk, uitgevoerd door studenten van Windesheim Honours Colleges.

PDF 15 februari 2023

01. WERKpakket voorwoord

PDF 15 februari 2023

02. De toekomst van werk is open, niet leeg

PDF 15 februari 2023

03. WERKtaal

PDF 15 februari 2023

04. Werkende praktijk

PDF 15 februari 2023

05. Meerwaarde van werk

PDF 15 februari 2023

06. Hoopvol werk

PDF 15 februari 2023

07. Wat als? Het werkt!

PDF 15 februari 2023

08. Gespannen WERKveld

PDF 15 februari 2023

09. Werken data?

PDF 15 februari 2023

10. Reaching for the stars

PDF 15 februari 2023

11. BeeldWERK

01 september 2023

Online magazine ROC van Twente over Leven Lang Ontwikkelen

“Wat als werkgevers en beleidsmakers zelf het meest moeten (bij)leren?” 

 

Het ROC van Twente vroeg het Trendbureau, naar aanleiding van de verkenning rondom werk, om mee te denken over wat de resultaten betekenen voor de toekomst van leren. In het voorjaar van 2023 heeft het ROC van Twente met hackatons ideeën en oplossingen opgehaald voor het thema Leven Lang Ontwikkelen als belangrijk onderdeel van hun vernieuwde koers. Trendbureau was daar bij aanwezig. De resultaten zijn te vinden in dit online magazine. In het magazine schets Annemarth een aantal uitdagingen en stelt de vraagt:

 

 “Wat als werkgevers en beleidsmakers zelf het meest moeten (bij)leren?” 

 

Lees het hele stuk hier.

Wat kunnen we leren van experimenten rondom basisinkomen?

In dit onderzoek is gekeken naar experimenten rondom het basisinkomen. Het resultaat van dit onderzoek is een overzicht van bevindingen, waarbij wordt ingezoomd op: Welke eigenschappen hebben de experimenten (aantal deelnemers, tijdsduur, initiatiefnemers etc.)? Hoe wordt het basisinkomen vormgegeven binnen de experimenten? Wat zijn de motieven voor de opbouw van experimenten? Welk verband is er tussen motieven en de vormgeving van het experiment? Waar geven de experimenten geen duidelijkheid over?

PDF 15 februari 2023

Onderzoek experimenten basisinkomen

 

 

“Beste reizigers, door een tekort aan beschikbaar personeel rijden er geen treinen tussen Zwolle en Kampen”.

 

 

Bovenstaande berichtgeving van de omroeper van de NS was aanleiding voor Noor Spijkerman (Trendbureau Overijssel) om een blog te schrijven over anders kijken naar werk en hoe taal daar een belangrijke rol in speelt.

 

 

Lees hier de hele blog over een rijker vocabulaire ontwikkelen rondom werk.

 

Sinds een paar maanden ben ik overgestapt op plasticvrije zeep en shampoo. Heel verantwoord, wat een goed gevoel geeft en daarnaast heeft mijn haar ook nog eens meer volume zonder extra gedoe. Helemaal top zou je zeggen. Maar al snel werd mij duidelijk waarom de zeep van vroeger vervangen is voor douchegel. Met het wassen glibbert zo’n stuk je continu uit de handen.

 

Datzelfde gevoel heb ik afgelopen weken ook bij de nieuwe verkenning over ‘Werk’ waarmee wij vanuit Trendbureau Overijssel zijn gestart.

 

Zoals op onze website te lezen, speelt er zoveel rond dit thema; te weinig arbeidskrachten, onvervulbare vacatures, banen die verdwijnen, flexibilisering, invloed van technische ontwikkelingen, hoge werkdruk, werk-privé balans, bullshitjobs, etc. etc. Dit is echt maar een kleine opsomming van alle aspecten die aandacht vragen als je spreekt over werk. Iedere keer dat ik het idee heb; nu hebben we het wel in beeld komt er toch weer een nieuw aspect naar boven. En zie ik het stuk zeep weer uit mijn handen glippen.

 

Benieuwd wat de verkenning naar Werk en een nat stuk zeep met elkaar te maken hebben? Lees hier de hele blog geschreven door Karen van Rhijn.

 

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon