Direct naar content

Toekomstgericht en onafhankelijk

Trendbureau Overijssel is in 2007 gestart op initiatief van de Staten van Overijssel met de opdracht om het debat over de toekomst van Overijssel te ondersteunen met kennis en toekomstverkenningen. Sindsdien fungeert Trendbureau Overijssel als inhoudelijk onafhankelijk onderdeel van de Provincie Overijssel. Ons werk delen we via eigen publicaties en bijeenkomsten. Daarnaast werken we, vanuit onze onafhankelijke positie, ook graag mee aan de toekomstvragen van derden in Overijssel.

De missie van Trendbureau


Trendbureau Overijssel verkent bovenlokale, domeinoverstijgende, lange termijnontwikkelingen.​​ En werkt daarbij vanuit het besef dat de toekomst open is, maar niet leeg. Daarmee versterkt Trendbureau Overijssel de toekomstgeletterdheid* in de provincie Overijssel, en stimuleert het de verbeeldingskracht. ​

Trendbureau Overijssel draagt daarmee inhoudelijk bij aan het debat over de toekomst van Overijssel. ​

* Toekomstgeletterdheid is het vermogen om je te verhouden tot de onvoorspelbaarheid van de toekomst. 

Foto door Lucrezia Carnelos
Programmaraad

De inhoudelijke en onafhankelijke positie van Trendbureau Overijssel wordt geborgd door de onafhankelijke programmaraad. De programmaraad streeft ernaar te komen tot de optimale keuze en prioriteitenstelling van de activiteiten. Zij stelt het werkprogramma vast en ziet toe op het werk van de directeur.Heeft u ook behoefte aan denkkracht? Neem dan contact met ons op.
Attendeerder – Vooruit denken

Regeren is vooruit zien. Maar hoe kijk je vooruit en hoe ver? En wat doe je dan met die informatie? Wij hebben onze voelsprieten altijd uitstaan en pikken bepaalde ontwikkelingen, onderwerpen die van belang (gaan zijn) of veranderende denkbeelden op. Wij zien het als onze rol om bestuurders en volksvertegenwoordigers hierop te attenderen.

Verkenner – Doordenken

De toekomst voorspellen kan niemand. Verkennen kan wel! Wij proberen daar steeds een passende vorm voor te vinden.  Zodat vorm en inhoud elkaar versterken. Soms met ‘cijfers en grafieken’, soms puur kwalitatief. Altijd met een sterke nadruk op verbeelding.  Het resultaat kan een rapport of presentatie zijn, maar ook een spel, kunst, fictie, podcast. Wellicht nog belangrijker dan ons eindproduct is dat wij ook in onze methodes proberen vernieuwend te zijn en de verbeelding een plek geven in het proces zelf. 


Foto door Maurizio Mucciola

nn.

Kennisdeler – Denken delen

Er is een overvloed aan informatie over bijna elk onderwerp. De uitdaging is om daar die informatie uit te filteren die relevant is. Dan draagt het bij aan de kennis voor de toekomst. We hebben daarbij veel aan ons netwerk met andere kennisinstellingen. Veel kennis en denken is te vinden in onze producten die we via de website toegankelijk maken. Naast de website vindt kennisdeling ook plaats in het totstandkomingsproces van de producten. Bijvoorbeeld door ons publiek  te betrekken bij verkenningen. Want kennisdeling de werkt andersom natuurlijk ook; wij leren veel van ons publiek via gastblogs door inbreng bij werkgroepen, commentaar op conceptstukken of op andere uiteenlopende manieren van kennis delen.

Raadgever – Meedenken

De onafhankelijke positie van Trendbureau Overijssel zorgt er voor dat wij mee kunnen denken op tal van vraagstukken. Vanuit onze kennis over complexiteit, onzekerheid en middels de verschillende verkenningen, stellen we vaak net iets andere vragen, of brengen we andere perspectieven in. Of we komen met voorbeelden hoe elders met vergelijkbare vraagstukken is omgegaan. Dat kan soms helpen om scherp te krijgen wat echt relevant is voor een toekomstbestendige aanpak. We denken graag op deze manier mee, omdat het ons ook scherpt in ons eigen denken over wat belangrijk is voor de toekomst van Overijssel.

Sparringspartner – Dwarsdenken

Dwarsdenken doen wij graag! Wij nemen geen genoegen met ‘dit doen we nou eenmaal zo’. Wij trekken (bestaande) ideeën in twijfel, zijn altijd op zoek naar dat wat we nog niet weten en vragen naar de onbekende weg. Wij durven waarom-vragen te stellen, zijn kritisch en proberen altijd te zoeken naar een andere invalshoek. Deze houding zorgt voor vernieuwing, een scherpe blik en creativiteit en is waardevol bij het strategisch denken.


Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon