Direct naar content
Ga terug
28 januari 2021

Nieuw Publiek Leiderschap (2020)

Lopende toekomstverkenningen

Macht, invloed, charisma en positie, maar ook taakgerichtheid of relatiegerichtheid. Zomaar een greep uit de vele associaties met het begrip leiderschap. Vaak zijn deze associaties gericht op persoonlijkheden of vaardigheden en gaan er van uit dat leiderschap één ding is. Echter, hoe je kijkt bepaalt wat je ziet en ook publiek leiderschap is aan verandering onderhevig.

In politiek-bestuurlijke discussies over de toekomst van Overijssel ligt de focus meestal op de inhoud: wat willen we in 2030/2040 hebben bereikt en wat moet daarvoor gedaan worden. De vraag wat dat betekent voor de rol van bestuurders krijgt minder aandacht.

Het Trendbureau Overijssel verkent hoe inzichten over het ‘nieuwe publieke leiderschap’ Overijsselse publieke leiders kan ondersteunen bij hun rol in de transformaties waar Overijssel voor staat.

Deze verkenning is vormgegeven in samenwerking met bestuurders (formele publieke leiders) én informele publieke leiders uit Overijssel. Door gesprekken te voeren met formele en informele publieke leiders. De inzichten uit de literatuur aangevuld met de inzichten die wij in de gesprekken met de formele en informele publieke leiders ophalen vormden de basis. Een ander onderdeel van deze verkenning is de rol van strategen en beleidsmedewerkers in de transformaties. Samen met deze groep werkten wij aan de vragen; Wat vraagt de opgave of transformatie aan publiek leiderschap en wat betekent dat voor de rol van de formele en informele publieke leiders.

Daarnaast zijn de jongeren van nu de leiders van de toekomst en is het, wat ons betreft, interessant om te weten hoe zij over leiderschap denken en praten. Samen met hen verkennen we welke thema’s daarbij van belang zijn.

28 januari 2021

 

26 november 2020

21 januari 2022

 

De Podcast Wilde Eenden

In de eerste serie van deze podcast horen we het verhaal van negen formele en informele leiders over hun leiderschap. Hoe zien deze ‘Wilde Eenden’ uit Overijssel zichzelf als leider? Waarom doen ze wat ze doen? Hoe pakken ze dat aan en wat willen ze bereiken? En voor wie? Sinds januari 2022 is er ook een tweede serie van de podcast ‘Wilde Eenden’. Hierin spreekt Sandra Rottenberg acht jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel.

 

De podcast van het Trendbureau is rechtstreeks op onze website te beluisteren, maar ook te vinden op Spotify.

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Wilde Eenden Serie 2 - aflevering 1

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

S02.01 De persoon als leider

Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol? Acht politiek actieve twintigers in Overijssel die zich inzetten voor het collectief belang. Als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Hoe geven zij vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur? In deze aflevering staat de persoon van de leider centraal. Hoe zien zij zichzelf en waarom doen ze wat ze doen?

 

U kunt aflevering 1 van het tweede podcastserie ‘Wilde Eenden’ beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Wilde Eenden Serie 2 - aflevering 2

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

S02.02: De bestemming

Sandra Rottenberg gaat in gesprek met acht politiek actieve twintigers uit Overijssel. Hebben ze een doel? Een ideaal? En hoe willen ze dat bereiken? Hoe geven deze jongeren vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur?

 

U kunt aflevering 2 van het tweede podcastserie ‘Wilde Eenden’ beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Wilde Eenden Serie 2 - aflevering 3

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

S02.03: Het collectief

Als je het over het begrip ‘wij’ hebt, over wie spreek je dan? Wij in de betekenis van iedereen? Wij allemaal, de samenleving? Of wij, als je eigen familie, politieke partij of vriendengroep? In deze derde aflevering spreekt Sandra Rottenberg met politiek actieve jongeren uit Overijssel over het collectief? Hoe kijken zij naar het collectief? Is er nog meer te zeggen over bubbels, bondgenoten en bruggen slaan?

 

U kunt aflevering 3 van het tweede podcastserie ‘Wilde Eenden’ beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Wilde Eenden Serie 1 - aflevering 1

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

S01.01 Een echte leider

In deze aflevering: Een echte leider. Van sterke (wo)man tot netwerk. De theorie en vooral de praktijk. Sandra Rottenberg spreekt formele en informele leiders uit Overijssel over hun rol. Want hoe zien zij zichzelf als leider?

 

U kunt aflevering 1 beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Wilde Eenden Serie 1 - aflevering 2

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

S01.02 Hoe word je een leider?

In deze aflevering: Hoe word je een leider? Kun je het leren? Sandra Rottenberg spreekt twee wethouders, twee ‘informele’ leiders en een burgemeester uit Overijssel. Want wat hebben zij al doende geleerd?

 

U kunt aflevering 2 beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify.

podcast

Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

Wilde Eenden Serie 1 - aflevering 3

Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

00:00

S01.03 De stijl van de leider

In deze aflevering: Wordt er meer aangestuurd op resultaten of is vooral de relatie van belang? In deze aflevering: de stijl van de leider.

 

U kunt aflevering 3 beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

21 januari 2022
Voorbeeldweergave van deze video

Lopende toekomstverkenningen

Instructievideo spel ‘Harige Monsters’

Trendbureau Overijssel ontwikkelde een spel rondom publiek leiderschap. Publiek leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen voor de te behalen doelen, het functioneren en het welzijn van betrokken individuen, de kwaliteit van het samenwerkingsproces en de wisselwerking met de omgeving. Het spel helpt bij het scherp krijgen van wat dit concreet vraagt van betrokkenen in het hier en nu in de dagelijkse praktijk van een specifieke casus.

 

Interesse om het spel te spelen? Mail naar trendbureau@overijssel.nl

24 september 2020

De centrale vraag van deze verkenning is wat de grote opgaven in Overijssel vragen van het publiek leiderschap. Als onderdeel van deze verkenning is er dan ook een werkgroep gevormd. Een aantal strategen en bestuursadviseurs waren bereid om samen met Trendbureau Overijssel te verkennen wat hun opgaven vragen van publiek leiderschap. Daarbij delen zij de inzichten uit de werkgroep met hun collega’s in Overijssel. Hieronder een visueel verslag en blog van de werkgroep.

Naar aanleiding van “de werkgroep strategen” hebben we een aantal deelnemers gevraagd om een blog te schrijven. Zo hopen we dat de inzichten die tijdens de werkgroep naar boven kwamen ook verder verspreid worden.

De 1e blog geschreven door Annemarth Idenburg is hier te vinden

De 2e blog geschreven door Koen Castelein leest u hier

De 3e blog door Meike Schrijver leest u hier

De 4e blog door Karen van Rhijn is hier te vinden

Wij zijn heel benieuwd naar uw eigen ervaringen en/of inzichten. Laat het ons hier weten

Literatuuronderzoek & infographic

Jongeren & Leiderschap

Aangezien de jongeren van nu de leiders van de toekomst zijn vond Trendbureau Overijssel het van belang om antwoord te krijgen op de vragen; Hoe kijken jongeren naar publiek leiderschap en welke thema’s vinden zij daarin belangrijk? Welke overeenkomsten en/of verschillen met oudere generaties zijn er? En indien er verschillen zijn is dit dan leeftijds- of generatie gerelateerd?

 

“Jonge Hond” Nienke Geijer is de literatuur ingedoken en heeft een mooi overzicht weten te maken die antwoorden geeft op bovenstaande vragen. Naast deze literatuurstudie hebben collega’s van “Overijssel Doet Mee” een elftal Overijsselse jongeren geïnterviewd over hun kijk op publiek leiderschap en welke thema’s zij daarin belangrijk vinden. Dit levert interessante inzichten op die voor huidige publieke leiders, maar ook voor jongeren zelf, interessant zijn om kennis van te nemen. Deze inzichten hebben een plek gekregen in de publicatie “Dynamisch Balanceren – De toekomst van publiek leiderschap in Overijssel”.

 

Daarnaast geven Trendbureau Overijssel en Overijssel Doet Mee in 2021 gastcolleges op VO- en MBOscholen om deze inzichten met jongeren te delen zodat zij bewust worden dat ook zij invloed kunnen uitoefenen in het publieke domein.

 

Toelichting Infographic

Studenten van het Windesheim Honours College hebben in het kader van hun opleiding een scenariostudie uitgevoerd naar leiderschap binnen klimaatbewegingen in West-Overijssel. Hiervoor hebben zij 13 jongeren gesproken die door anderen als leider bestempeld werden binnen klimaatbewegingen in diverse West-Europese landen. Deze gesprekken leverden zeer veel informatie op die ondersteunend is aan de literatuurstudie van Jonge Honden en de interviews met de Overijsselse jongeren. In deze infographic hebben de studenten de twee grootste onzekerheden, hoop en communicatie, verwerkt in vier scenario’s. Daarnaast hebben zij een strategie uitgewerkt voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren hoe zij lokale jongeren die actief zijn binnen klimaatbeweging kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun publiek leiderschap.​

PDF 08 december 2020

Literatuuronderzoek

PDF 18 december 2020

Infographic

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
Twitter logo
E-mail icoon