Direct naar content

Programmaraad

Het werkprogramma van Trendbureau Overijssel wordt vastgesteld door de Programmaraad. Van programmaraadsleden wordt verwacht dat ze beschikken over een goed ontwikkelde antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van Overijssel. Leden worden benoemd door Gedeputeerde Staten voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot één keer vereniging. De directeur strategie van de provincie Overijssel maakt als adviserend raadslid op basis van zijn functie deel uit van de programmaraad.


Wie zitten er in de programmaraad?

De programmaraad wordt voorgezeten door Stefan Kuks.
De andere leden van de programmaraad zijn: Trudy Vos, Martin Hemmink, Ivana Ivković, Fabian de Wee en Bart Parmet.

Pijl naar rechts

Stefan Kuks

Voorzitter van de programmaraad

Pijl naar rechts

Trudy Vos

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Martin Hemmink

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Ivana Ivković

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Fabian de Wee

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Bart Parmet

Lid van de programmaraad

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon