Direct naar content

Programmaraad

De Programmaraad van Trendbureau Overijssel is verantwoordelijk voor de agendering van onderwerpen. De Programmaraad streeft ernaar te komen tot de optimale keuze en prioriteitenstelling van de activiteiten van Trendbureau Overijssel.

Bij de selectie van de onderwerpen staan de volgende vragen centraal:
-Welke maatschappelijke ontwikkelingen lenen zich voor een trendverkenning?
Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op de programmering van activiteiten en projecten bij provincie en lokale overheden.
– Welke prioriteit krijgen de potentiële onderwerpen en in welke volgorde worden zij uitgevoerd?
– Welke stakeholders zijn bij het onderwerp betrokken en dienen in de studie meegenomen te worden?
– Op welke wijze kunnen we de uitkomsten het beste laten landen in het maatschappelijk debat, binnen de beleidsvoorbereiding en besluitvorming bij provincie en andere overheden?

De Programmaraad treedt op als het bestuur van Trendbureau Overijssel. De raad stelt een activiteitenplanning en het budget vast. En legt een rapportage en verantwoording vast. De activiteiten worden vervolgens door team Trendbureau verder ingevuld. De leden van de raad worden voorgedragen als persoon op grond van hun netwerken en contacten binnen de Overijsselse samenleving en worden benoemd door het college van Gedeputeerde Staten.

De programmaraad wordt voorgezeten door Stefan Kuks.
De andere leden van de programmaraad zijn: Trudy Vos, Martin Hemmink, Ivana Ivković, Fabian de Wee en Bart Parmet.

Pijl naar rechts

Stefan Kuks

Voorzitter van de programmaraad

Pijl naar rechts

Trudy Vos

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Martin Hemmink

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Ivana Ivković

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Fabian de Wee

Lid van de programmaraad

Pijl naar rechts

Bart Parmet

Lid van de programmaraad

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon