Direct naar content
Ga terug
2 mei 2024

Europese verkiezingen

02 mei 2024

RUIMTELIJK BELEID IN DE EUROPESE UNIE

‘Alles komt samen in de provinciale ruimte’, schreef Trendbureau Overijssel in aanloop naar de provinciale verkiezingen van 2023. Rijk, provincies en gemeenten hebben verschillende verantwoordelijkheden voor de toewijzing van die ruimte aan woningen, bedrijventerreinen, wegen en natuur.

 

Er zijn geen regels vanuit de Europese Unie voor ruimtelijke ordening. Dat betekent echter niet dat de Europese Unie er geen invloed op heeft. EU-beleid op het gebied van milieu, vervoer en landbouw heeft namelijk wel degelijk impact. Denk bijvoorbeeld aan doelen die gehaald moeten worden of grenzen die gesteld worden, waardoor sommige invullingen van de ruimte niet meer mogelijk zijn of anders vormgegeven moeten worden. In dit signalement worden voorbeelden gegeven van Europees beleid dat effect heeft op ruimtelijke ordening.

 

Lees het signalement ‘Ruimtelijk beleid en de Europese Unie’ hier.

PDF 16 mei 2024

Ruimtelijk beleid in de Europese Unie

DE INTERNE MARKT

De landen van de Europese Unie (EU) vormen samen een interne markt, gericht op economische integratie en vrijheid van economisch verkeer in de EU. In deze interne markt gelden andere regels voor inwoners van EU-landen dan voor inwoners uit andere landen. EU-inwoners kunnen bijvoorbeeld zonder grenzen studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan in elke andere EU-lidstaat.

 

Wat houdt de interne markt precies in en hoe werkt het? Welke invloed heeft die op de provincie Overijssel? Dat wordt in dit signalement toegelicht. Ook geven we voorbeelden van hoe die impact zichtbaar wordt in de provincie Overijssel. Meestal wordt deze impact als positief ervaren, maar soms beperkt het ook onze mogelijkheden.

 

Lees het signalement ‘De Europese interne markt en Overijssel‘ hier.

PDF 14 mei 2024

De Europese interne markt en Overijssel

KANSEN VOOR OVERIJSSEL

Voor veel mensen lijkt de Europese Unie ver weg, maar Europese regels beïnvloeden ook het leven en werken in Overijssel. Ongeveer 70% van alle EU-wetgeving raakt gemeenten, provincies en waterschappen. Dit wordt zichtbaar op thema’s zoals het ruimtelijk beleid, gezondheid, milieu en de interne markt. Europese wetgeving biedt kaders die enerzijds maken dat dingen makkelijker te regelen zijn, maar soms ook om veel aanpassingen in Overijssel vragen. Dat kan kansen en uitdagingen opleveren. In dit signalement wordt toegelicht hoe de invloed van Europa zichtbaar is in Overijssel, en welke kansen er liggen.

 

Lees het signalement ‘De Europse Unie zichtbaar in Overijssel‘ hier.

PDF 02 mei 2024

Europese Unie zichbaar in Overijssel

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon