Direct naar content
Ga terug
7 mei 2021

Trendweb (2021)

07 mei 2021

Trendweb 2021: 23 uitdagingen voor ná de COVID-19-pandemie

 

Deze crisis leert ons nog maar weer eens dat voorbereiding op de toekomst vraagt om voorbereiding op het onbekende. Dat lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Het vraagt echter wel een andere voorbereiding dan een toekomst die te voorspellen is. De huidige coronacrisis levert veel inzichten op over waar de veerkracht en het aanpassingsvermogen in de economie en de samenleving vergroot kunnen worden. Ook is duidelijker geworden welke veerkracht en welk aanpassingsvermogen bijdragen aan het doorstaan van de huidige crisis en wat daarvan gekoesterd moet worden voor de toekomst. Deze editie van het Trendweb met 23 uitdagingen voor ná de COVID-19-pandemie nodigt uit om een proactieve houding te ontwikkelen. Dat betekent leren van ervaringen, van wat wel en wat niet goed ging, en het verkennen van bedreigingen en kansen in de toekomst. Bovendien gaat het om het ontwikkelen van het vermogen om geleerde lessen vast te houden; of dat nu geleerde lessen zijn uit ervaringen met eerdere crises of lessen uit toekomstverkenningen over wat nog kan gaan gebeuren.

 

 

Trendweb 2022: Toekomst onder druk. Oorlog én nog steeds corona

 

Inmiddels is ook Trendweb 2022 gepubliceerd. Deze publicatie is een aanvulling op het Trendweb uit 2021; de inzichten van vorig jaar staan nog overeind. In deze publicatie komen vooral thema’s en ontwikkelingen aan bod die in het Trendweb uit 2021 summier werden besproken, zoals ontwikkelingen in de landbouw, de energietransitie en veranderingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ze zijn wel van groot belang voor de toekomst van Overijssel en ze verdienen daarom alsnog de volle aandacht. Klik hier voor meer informatie over Trendweb 2022

PDF 07 mei 2021

Trendweb 2021: 23 uitdagingen voor ná de corona crisis

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon