PUBLICATIE: DYNAMISCH BALANCEREN

Lees hier het rapport Dynamisch Balanceren, over de toekomst van publiek leiderschap. Volgens ons is er in het publieke leiderschap voor de toekomst van Overijssel een rol voor iedereen. Formele én informele leiders. Het is onmenselijk om te verlangen dat één individu altijd en overal de perfecte leider is. Niet de persoon maar de vraag welk leiderschap passend is op dit specifieke moment, in deze specifieke context en voor deze specifieke doelstelling, zou centraal moeten staan.

Delen via: