Direct naar content

Stefan Kuks

Voorzitter van de programmaraad

Stefan Kuks is per 1 oktober 2023 voorzitter van de programmaraad van het Trendbureau. Kuks is watergraaf (voorzitter) van het waterschap Vechtstromen, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en heeft diverse landelijke en regionale nevenfuncties in de watersector. Zo is hij voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In 2021-2022 was hij twee maanden gasthoogleraar klimaatadaptatie in het zuidoosten van de VS. Sinds 2022 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek.  

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon