Direct naar content

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van het Trendbureau Overijssel, zoals deze beschikbaar is gesteld door Provincie Overijssel. In deze disclaimer wordt vermeldt onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Trendbureau Overijssel / Provincie Overijssel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het Trendbureau Overijssel / Provincie Overijssel.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing
Trendbureau Overijssel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Provincie Overijssel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van het Trendbureau Overijssel op deze pagina.

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon