Direct naar content
Ga terug
9 december 2013

Binnensteden (2013)

De Overijsselse binnenstad over 10 jaar

Wat is ons antwoord op de veranderingen in de detailhandel? Hoe beïnvloeden de vergrijzing of nieuwe manieren van wonen, werken en winkelen het beeld en karakter van deze toekomstige binnensteden? Wat zijn de belangrijkste actoren in de binnenstad van de toekomst? En wat kunnen overheid en politiek doen om op deze toekomst te sturen of hierop te anticiperen?

 

Hoe moeten de overheid en het bestuur de ontwikkeling duiden en hier de komende jaren mee omgaan? Om die vraag te helpen beantwoorden geeft de toekomstverkenning ‘Binnensteden’ inzicht in de huidige staat van Overijsselse binnensteden en belangrijke trends. Daarnaast verkennen vier scenario’s enkele mogelijke ontwikkelingen, hun impact op de Overijsselse binnenstad en bijbehorende handelingsperspectieven. De toekomstverkenning sluit af met een agenda voor de toekomst.

Een andere betekenis aan sociale interactie

In Overijsselse binnensteden neemt de leegstand toe. Vaak met negatieve gevolgen voor aantrekkelijkheid, leefbaarheid, het functioneren van delen van de binnenstad. Wat is er in de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen partijen hier het best mee omgaan? De toekomstverkenning ‘Binnensteden’ biedt een analyse van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de binnenstad. De verkenning beoogt bovendien inspiratie te bieden voor een adequate reactie op deze ontwikkelingen.

PDF 09 december 2013

Rapport 'Binnensteden'

Drie essays over de toekomst van de Overijsselse binnensteden

Drie experts schreven in opdracht van Trendbureau Overijssel een essay over de toekomst van de Overijsselse binnensteden.

 

PDF 09 december 2013

Essay: De functie van binnensteden in de stedelijke economie door ESD2

PDF 09 december 2013

Essay: Spiegelbeelden voor de toekomst van de Overijsselse binnensteden door Shinsekai Analysis

PDF 09 december 2013

Essay: Dynamiek en ontwikkelstrategieën door Erwin Krabben

Feiten en Mythen

Er is een overzicht gemaakt van feiten, mythen en onzekerheden, waarin we bevindingen van ons literatuuronderzoek samenvatten en de gesignaleerde trends met cijfers illustreren.

 

In Overijssel is het winkelaanbod relatief groot en deze neemt, net als in de rest Nederland, verder toe. Aan de andere kant neemt ook de leegstand van winkels verder toe. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de Overijsselse (binnen)steden. Er zijn grote verschillen in de winkelleegstand \ tussen gemeenten/steden in Overijssel. Daarnaast zijn er duidelijke verschillen tussen verschillende winkelgebieden: in de binnenstad ligt het percentage leegstand lager dan in de aanloopstraten en andere binnenstedelijke winkelstraten.

PDF 09 december 2013

Feiten en Mythen over binnensteden

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon