Ga terug
12 november 2020

Corona Chronicles

Sociaal-cultureelCorona 23 april 2020

Corona Chronicles
De wereldwijde coronacrisis raakt ons allemaal. Ook in Overijssel. Kerst 2020 en Oud en Nieuw vieren we dit jaar heel anders dan een jaar geleden. We hebben het afgelopen jaar ons steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe regels.  En we zijn steeds zoekende hoe we de samenleving en economie vorm kunnen geven onder deze onbekende omstandigheden. Veel partijen vragen zich op hele verschillende manieren af wat deze crisis betekent voor het hier en nu, de nabije toekomst en op de langere termijn. In april schreven we hier een blog over.”

 

Benutten van ‘de ruimte van nog niet weten’
Als Trendbureau willen we ons verdiepen in deze lange termijn gevolgen. Wat leren we van de huidige crisis over kwetsbaarheden van de Overijsselse economie en samenleving? En waar toont deze crisis juist de kracht van Overijssel en kansen voor de toekomst? Dat zijn vragen waar Trendbureau Overijssel zich sinds april 2020 op richt. Niet om daar zo snel mogelijk een concrete lijst van actiepunten uit te kunnen afleiden. We willen juist de ruimte benutten van het nu ‘even niet precies te weten’ en daardoor ons focussen op wat belangrijk is voor de toekomst van Overijssel. Dit doen we graag samen met iedereen die hier over mee wil praten.

 

Eerste online bijeenkomst op 11 juni
Op donderdag 11 juni organiseren we van 10:00 – 12:00 uur een eerste verkennende bijeenkomst. Graag willen we samen met u in gesprek over de belangrijkste lange termijn vraagstukken die binnen Overijssel leven. De bijeenkomst zal online plaatsvinden.

 

Vragen en/of suggesties?

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel vragen of suggesties hebben voor de verkenning dan stellen wij dat zeer op prijs. Stuurt u dan een mail naar info@trendbureauoverijssel.nl.

 

Corona 23 april 2020

Het begint te wennen. Het was soms wel even zoeken. Vooral voor collega’s die er opeens onderwijs taken bij kregen. Maar we vonden nieuwe routines en nu lijken de eerste chaotische dagen van social distancing alweer ver verleden tijd. We overleggen alsof we nooit anders deden, via media waar we een maand geleden zelfs nog nooit van gehoord hadden. Het Trendbureau Overijssel is weer volop gericht op de toekomst. Maar wel een toekomst die zich waarschijnlijk veel sneller aandient, dan dat we voorheen gewend waren. Kalendertijd is eigenlijk niet relevant als het gaat om het verkennen van de toekomst. Snelheid, dynamiek en onzekerheden in ontwikkelingen, zijn dat wel. En die zijn op dit moment ongekend groot.

 

Ook in de coronacrisis zelf komt de eerste chaotische fase langzaam tot een eind. Maatregelen lijken effectief en voor de directe nadelige gevolgen zijn oplossingen gevonden. Het bindend studieadvies voor eerstejaars studenten is uitgesteld. Er zijn steunfondsen voor noodlijdende ondernemers. Een tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is door de Eerste Kamer aangenomen. De anderhalve-meter-samenleving begint gewoon te worden. En zo groeit ook in de samenleving de aandacht voor de toekomst; de toekomst na de corona crisis.

 

“Niemand zal ontkennen dat het lastig is, of zelfs onmogelijk, om in te schatten wat de gevolgen van de gevolgen van de gevolgen zullen zijn”

 

Er is een lange parade van betogen over hoe de wereld voor altijd verandert, of juist niet. In Overijssel worden met grote vaart door verschillende organisaties scenario’s ontwikkeld. Niemand zal ontkennen dat het lastig is, of zelfs onmogelijk, om in te schatten wat de gevolgen van de gevolgen van de gevolgen zullen zijn. Of bedrijven zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Of wat de leerachterstand van kinderen zal zijn die thuis weinig ondersteuning krijgen. Maar het doordenken van dit alles, geeft toch ankerpunten voor een perspectief op de economie, samenleving en democratie ‘na corona’.

Anderen worden meer uitgedaagd door de vraag hoe we die toekomst zelf kunnen invullen, of hoe we de verbeterde luchtkwaliteit en afwezigheid van files kunnen behouden. Welke kansen er juist nu liggen voor de verduurzaming van de economie en samenleving. Ook duurzaam in die andere betekenis van het woord. Namelijk hoe veranderingen stand houden als de tijd van sociale afstand straks weer voorbij is.

 

Er is ook een derde geluid te horen in de discussie over de wereld ‘na corona’. Dat komt van toekomstverkenners die stellen dat het, gezien de grote onzekerheden, verstandiger is om onze oordelen nog even uit te stellen. Omdat het risico bestaat dat we anders juist niet meer zien wat er gaande is. En dan missen we juist die signalen die ons tijdig waarschuwen dat het anders gaat dan verwacht.

 

De meesten van ons hebben een uitgesproken voorkeur voor één van deze manieren om ons te oriënteren op de toekomst. Als onderzoeker, toekomstverkenner, als bestuurder of beleidsmaker. Waarschijnlijk herkent u dat ook bij u zelf, bijvoorbeeld in de manier waarop u vakantieplannen maakt. De ene manier is niet beter dan de andere. Alle drie hebben ze hun waarde en hun beperkingen.

 

Lees hier de hele blog.

 

Corona

WAT GAAN WE IN OVERIJSSEL OVER TWEE TOT VIJF JAAR  NOG MERKEN VAN DE CORONACRISIS VAN 2020?

Geheel passend in de stijl van de huidige coronacrisis, zijn we met de verkenning “Overijssel na corona” (werktitel van toen, inmiddels omgedoopt tot Corona Chronicles) van start gegaan zonder een strak plan van aanpak en zijn we onderweg sterk aan het leren.

 

Er is een eerste notitie geschreven op basis van informatie die begin juni beschikbaar was. Dit document geeft het resultaat van een globale eerste verkenning naar vraagstukken en onzekerheden rondom de langetermijngevolgen van COVID-19 in Overijssel, toegespitst op acht thema’s: Samen leven – samenleving, Economie en bedrijvigheid, Arbeidsmarkt, Rol van de overheid, Fysieke leefomgeving: wonen, werken en recreëren, Overijssel grensoverschrijdend, Digitalisering, data en ICT en Klimaat en water.

 

Er is gebruik gemaakt van de opbrengst van een online bijeenkomst georganiseerd door het Trendbureau Overijssel. De ontwikkelingen staan niet stil en kunnen de onderstaande analyse in een ander daglicht zetten. Nieuwe ontwikkelingen worden in een volgende versie verwerkt.

PDF 18 juni 2020

Eerste tussenresultaten Corona Chronicles hier te downloaden

Corona
Video title

“Welk onbekend vergezicht zou u nu wel eens willen verkennen?”

 

 

Het Trendbureau Overijssel was op 24 september 2020 aanwezig bij het Grootste Kennisfestival in Deventer. Een mooie kans om de hersenen te prikkelen. Dit deden wij met een zogenaamde ‘babbelbox’ vraag. In het kader van het project Corona Chronicles, een verkenning naar de lange termijn gevolgen van de coronacrisis, vroeg het Trendbureau deelnemers van het festival: “Welk onbekend vergezicht zou u nu wel eens willen verkennen?”

Delen via: