Direct naar content
Ga terug
3 december 2015

Cultuur (2015)

Divers landschap

We hebben een heel divers landschap verkend. De cultuursector in Overijssel gaat niet alleen over culturele hoogstandjes zoals het Museum de Fundatie en het GOGBOT-festival, maar ook over schuur- en oogstfeesten. Het gaat ook over immaterieel erfgoed zoals het gedachtengoed van de Moderne Devotie en het gevoel van ‘Wij zijn Twente’. En het gaat ook over het realiseren van cross-overs tussen de UT, de maakindustrie in Twente en ArtEZ/AKI.

Van Oogstfeest tot Gogbot

De titel geeft het al aan. Cultuur is in Overijssel een heel breed begrip. Van culturele tradities met roots die teruggaan tot het verre verleden tot hypermoderne spraakmakende multimediale festivals.

 

Hoofdstuk 1 bevat de agenda van de toekomst. Feitelijk zijn dit de conclusies uit de verkenning. Deze conclusies zijn gebaseerd op basis van de analyses in de hoofdstukken daarna. De agenda is aan het begin van het document geplaatst voor de snelle lezers. Hij bevat de beleidsissues die volgens ons geadresseerd moeten worden in Overijssel. Hoofdstuk 2 bevat een trendanalyse. We beschrijven eerst de algemene maatschappelijke trends die van invloed zijn op de culturele sector. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de trends aanbod die binnen de culturele sector zelf zichtbaar zijn. Hoofdstuk 4 zoomt verder in op ontwikkelingen binnen deelsectoren.

 

In bijlage 1 definiëren we de culturele sector naar aard en verschijning. In bijlage 2 werken we de werkgelegenheid in de creatieve sector in Overijssel uit. In bijlage 3 tenslotte brengen we in beeld hoe de grote steden van Overijssel scoren op de culturele index.

PDF 03 december 2015

Rapport 'Van Oogstfeest tot Gogbot"

Tentoonstelling 10 toekomstbeelden

Trendbureau Overijssel heeft aan tien Overijsselse kunstenaars gevraagd een beeld te maken van de belangrijkste ontwikkeling die zij voor de toekomst van Overijssel ontwaren. De tentoonstelling met de 10 beelden was in 2015 te bezichtigen in het provinciehuis van Overijssel. Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven met toelichting op de 10 beelden.

 

Het Programma ´Uit de Kunst´ van RTV Oost heeft een rapportage gemaakt over de tentoonstelling Toekomstbeelden. Bekijk de uitzending ‘Uit de Kunst’ van RTV Oost.

PDF 03 december 2015

Catalogus bij de tentoonstelling "Toekomstbeelden"

Compilatie lezingen Congres Cultuur

Tijdens de bijeenkomst gaven Paul Schnabel, Lucas de Man en Verily Klaassen hun standpunten over de fluïde uitdagingen van de toekomst.

PDF 03 december 2015

Verslag van de lezingen van Schnabel, De Man en Klaassen

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon