Ga terug
18 november 2010

Democratie (2011)

Bestuur en organisatiePubliek Leiderschap 28 oktober 2010

Politiek Nederland was lange tijd voorspelbaar. De grote partijen maakten de dienst uit. Nu eens was de één groter, dan weer de ander. De variëteit werd getemperd door het midden als constante. Die situatie is het afgelopen decennium veranderd. Zowel rechts als links zijn er stevige stemmentrekkers gekomen. Bovendien is het electoraat wisselvallig. Mensen maken niet meer automatisch dezelfde keuze als de vorige keer dat zij in het stemhokje stonden.

 

Met deze toekomstverkenning uit 2010 probeert het Trendbureau Overijssel in beeld te brengen hoe de politieke besluitvorming er in de toekomst uitziet. We hebben het dan over de manier waarop de inwoners van Overijssel met elkaar nadenken, discussiëren en besluiten over hun gezamenlijke toekomst. De resultaten van de toekomstverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

Publiek LeiderschapBestuur en organisatie 28 oktober 2010

RAPPORT ‘TOEKOMST VAN DE DEMOCRATIE’

Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2011 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport is een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenning.

 

PDF 14 december 2011

Download hier het rapport Toekomst van de Democratie'

20 april 2010

SCENARIO’S OVER DEMOCRATIE

Het eerste decennium van deze eeuw kent crises op verschillende gebieden. De economische crisis zet de verhoudingen in de wereld op scherp, ook die tussen markt en overheid. Dreigende tekorten aan grondstoffen, voedsel en fossiele brandstof nopen tot andere manieren van produceren. En er is een politieke crisis aan de gang. Burgers vervreemden van de politiek en laten dat merken door proteststemmen.

 

De vier scenario’s van de trendverkenning vormen verschillende reacties op die crises. Zij zijn gebaseerd op twee assen, waardoor vier mogelijke omgevingen ontstaan. In zo’n omgeving bestaat overeenstemming over de wijze van besluitvorming en dienstverlening. Het gaat er niet om of deze omgevingen wenselijk zijn. Lokale politici hebben immers geen invloed op de tijdgeest, maar kunnen wel een strategie bepalen hoe ze binnen de gegeven omstandigheden zo effectief mogelijk politiek bedrijven.

PDF 14 december 2011

Download hier de scenario's

Delen via: