Direct naar content
Ga terug
18 november 2008

Demografie (2008)

Index

   Foto marktplein Deventer. Door SERC foto’s.

   Bevolkingskrimp?

    

   Krijgt Overijssel te maken met bevolkingskrimp? Hoe wonen we over twintig jaar? Is de vergrijzing zo erg dat we tot onze tachtigste door moeten werken? Wordt er straks nog wel Nederlands gesproken in Overijssel?

    

   Tijdens vier workshops in 2008, van elk twee dagen, is in samenwerking met deelnemers van de Provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeentes Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle gewerkt aan deze trendverkenning. De resultaten hebben geleid tot verschillende producten die te downloaden zijn op deze pagina.

    

   Mogelijke demografische ontwikkelingen voor Overijssel

   Het Trendbureau Overijssel presenteerde in 2008 vier mogelijke toekomstbeelden voor Overijssel in 2030. Een verkenning van demografische ontwikkelingen in Overijssel vormt de grondslag van deze scenario’s. De scenario’s zijn tot stand gekomen aan de hand van een grote hoeveelheid rapporten en studies, uit lezingen van experts, uit mediaberichten en uit eigen onderzoek van Trendbureau Overijssel.

    

   – Scenario 1 – Doorgaande ontwikkeling: Basisvisie voortbouwend op huidige gang van zaken en bestaande beelden van de toekomst.
   – Scenario 2 – Vaart der Volkeren: Overijssel gaat mee in de dynamiek van de Randstad met een doorgaande groei. Gezamenlijke groei en ontwikkeling.
   – Scenario 3 – Eigen kracht: Twente-Duitsland. Regio ontwikkelt op eigen kracht en sterktes. Agglomeraties in Nederland en Duitsland zijn druk doende eigen problemen op te lossen.
   – Scenario 4 – Sociale cohesie verdwijnt, toplaag kiest eigen koers: Een geheel uit de hand lopende situatie: de bovenlaag kiest voor eigen oplossingen; overheid blokkeert en is niet in staat hier op in te spelen.

   PDF 18 november 2008

   Scenario's demografie

   Feiten en cijfers

   Ter onderbouwing van de scenario’s en voor het formuleren van de conclusies heeft het Trendbureau Overijssel een overzicht gemaakt van feiten en cijfers over de demografische ontwikkelingen in Overijssel. Echter, tijdens het onderzoek kwamen er ook veel mythen over demografische ontwikkelingen naar voren. De feiten en mythen zijn als afzonderlijke documenten te downloaden.

   PDF 18 november 2008

   Feiten over demografie

   PDF 18 november 2008

   Mythen demografie

   Conclusies en uitdagingen voor beleid

   De bevolking van Overijssel groeit minder hard tot 2025. In Twente zullen we daarvan eerder de gevolgen zien dan in West-Overijssel. Dat is één van de rode draden uit de Trendverkenning Demografie. Deze verkenning geeft aan dat de provincie Overijssel verschillende veranderingen tegemoet gaat. Hoe deze veranderingen eruit zullen zien is ongewis. Toch blijkt dat er een aantal rode draden zijn te vinden in de ontwikkelingen. Demografische ontwikkelingen zijn immers deels goed voorspelbaar op basis van de huidige bevolking. Een overzicht van belangrijke ontwikkelingen voor Overijssel vind u in de ‘agenda voor de toekomst’.

   PDF 18 november 2008

   Agenda voor de toekomst

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon