Direct naar content
Ga terug
5 december 2011

Diversiteit (2011)

Index

   Omgaan met diversiteit

    

   In de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ draait het om de vragen: Welke feiten en mythen bestaan er rond diversiteit in het publieke debat? En op welke manieren kan in de provincie Overijssel worden omgegaan met diversiteit?

   05 december 2011

   De belangrijkste bevindingen uit 2011

   Diversiteit heeft een bijzonder karakter: je wilt het hebben, maar niet te veel ervan. Diversiteit levert spanning op: gelijken vinden het veiliger om met gelijken om te gaan. Het vreemde is on- voorspelbaar, een beetje gevaarlijk. Maar al te veel gelijken wordt ook weer een beetje saai. Na kilometers weide is het leuk om een keer een bos te zien, of een plas. Een samenleving wordt ook krachtiger als hij veelzijdiger is. Dat raadselachtige karakter: je moet diversiteit hebben, maar niet teveel, zorgt ook voor maatschappelijke spanning. En om die reden is het interessant hoe diversiteit zich zou kunnen ontwikkelen. Ook in Overijssel.

   PDF 05 december 2011

   Eindrapport 'Diversiteit'

   05 december 2011

   Vier toekomstbeelden voor Overijssel

   In de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ heeft het Trendbureau Overijssel ervoor gekozen om normatieve scenario’s te gebruiken, gewenste toekomstbeelden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) raadt aan om normatieve scenario’s te gebruiken op het moment dat er meerdere sterk verschillende visies bestaan over de gewenste toekomstige ontwikkeling van een onderwerp. Diversiteit is zo’n gepolitiseerd onderwerp. Vanuit één grondgedachte zijn de werelden uitgewerkt voor diverse onderdelen: van economie tot landschap, van sociale cohesie tot politiek.

   PDF 05 december 2011

   scenario's Diversiteit

   05 december 2011

   Scenario analyse

   Het Trendbureau Overijssel verkent vrijwel altijd bestaande (inter)nationale scenariostudies. Ook voor de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ is gekeken naar drie landelijke studies over dit onderwerp.

    

   Ook is er een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

   PDF 05 december 2011

   Scenario analyse

   PDF 05 december 2011

   Feiten & mythen

   05 december 2011

   Globalisering

   Een overzicht van de belangrijkste trends die spelen in dit vraagstuk over diversiteit, gebaseerd op literatuur en interviews met experts. Nederland staat op de achtste plaats van de zestig meest geglobaliseerde landen wat economie betreft. Nederland scoort vooral hoog op openheid van handel, kapitaalbewegingen en de uitwisseling van technologieën en ideeën (Ernst & Young, 2011). Van alle landen met meer dan tien miljoen inwoners hebben alleen Maleisië, Vietnam, België, Hongarije en Tsjechië meer internationale handel in vergelijking met hun BBP. De internationale handel van Nederland als percentage van het BBP was 70 procent in 2007. Dat is aanmerkelijk hoger dan Duitsland (43 procent), Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (beiden 28 procent), Japan (17 procent) en de Verenigde Staten (14 procent).

   PDF 05 december 2011

   Trendpanorama

   05 december 2011

   Invalshoeken van diversiteit

   Wat zijn de verschillende invalshoeken van diversiteit in Overijssel? Om dat te onderzoeken is een verkennersgroep met mensen uit het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven zeven keer op veldexcursie gegaan. Op zoek naar diversiteit en cultuurhistorie, ondernemerschap, wonen, overheidsbeleid, leefbaar platteland, sport en onderwijs. Een impressie van wat zij zijn tegengekomen in woord en beeld.

    

   PDF 05 december 2011

   Veldexcursie over cultuurhistorie en diversiteit

   PDF 05 december 2011

   Veldexcursie over ondernemerschap en diversiteit

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon