Ga terug
8 december 2009

Dorpen (2009)

Leefomgeving 15 december 2009

Hoe ziet de toekomst er uit voor de dorpen in het landelijk gebied van Overijssel?

Hoe ziet de toekomst er uit voor de dorpen in het landelijk gebied van Overijssel? Dreigen we een provincie vol spookdorpen te worden of gaat het platteland een inhaalslag maken op het stedelijk gebied? Overijssel is een landelijke provincie met veel landbouwgebied en platteland. De ontwikkeling van kleine kernen is al jaren een belangrijk onderwerp. In 2009 is de toekomstverkenning ‘Dorpen’ gemaakt. De resultaten van de toekomstverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

Leefomgeving

RAPPORT ‘TOEKOMST VAN DE DORPEN’

De belangrijkste bevindingen uit 2009

Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2010 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport bestaat uit twee delen: een leperello en een cahier met daarin een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenningen.

PDF 15 december 2009

Leperello Dorpen (2009)

PDF 15 december 2009

Cahier Dorpen (2009)

Leefomgeving

SCENARIO ANALYSE + VIER SCENARIO’S VOOR OVERIJSSEL

Een analyse van landelijke scenario’s als referentiekader voor toekomstbeelden over Overijssel

Het Trendbureau Overijssel schreef in 2009 vier scenario’s voor de toekomstverkenning over de dorpen in Overijssel. Deze scenario’s zijn gebaseerd op twee assen: ‘globalisering vs. lokalisering’ en ‘Emotioneel, romantisch wereldbeeld’ vs. ‘Rationeel wereldbeeld’.

 

De as ‘globalisering vs. lokalisering’ is destijds gekozen omdat het onzeker is tot welk evenwicht de trend naar ‘glokalisering’ zal leiden; zeer uiteenlopende toekomsten kunnen het gevolg zijn. Voor de andere as zijn verschillende waarde-oriëntaties gekozen: de dominantie van een emotioneel, romantisch wereldbeeld versus dat van een analytisch, rationeel wereldbeeld. Deze keuze is sterk ingegeven door interviews met deskundigen. Dorpen zijn het object van idealisering. Voor veel mensen weerspiegelen ze een ideale samenleving. Deze gedachtelijn – met zijn verschillende uitwerkingen – kwam zo dominant in de gesprekken naar voren, dat daarom voor deze as is gekozen.

 

Ter onderbouwing en als referentiekader van de hierboven beschreven vier scenario’s, heeft het Trendbureau Overijssel ook landelijke scenario’s geanalyseerd.

PDF 16 december 2009

Download hier de scenarioanalyse

PDF 16 december 2009

Download hier de scenario's

Leefomgeving

FEITEN & MYTHEN + AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Er is een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

 

En op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin de belangrijkste conclusies van de trendverkenning zijn samengevat.

PDF 17 december 2009

Download hier Feiten & Mythen

PDF 17 december 2009

Download hier Agenda voor de Toekomst

Delen via: