Direct naar content
Ga terug
15 december 2009

Dorpen (2009)

Index

   15 december 2009

   Hoe ziet de toekomst er uit voor de dorpen in het landelijk gebied van Overijssel?

   Dreigen we een provincie vol spookdorpen te worden of gaat het platteland een inhaalslag maken op het stedelijk gebied? Overijssel is een landelijke provincie met veel landbouwgebied en platteland. De ontwikkeling van kleine kernen is al jaren een belangrijk onderwerp. In 2009 is de toekomstverkenning ‘Dorpen’ gemaakt. De resultaten van de toekomstverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

   De belangrijkste bevindingen uit 2009

   Het eindrapport over de toekomst van de dorpen bestaat uit twee delen: een leperello en een cahier met daarin een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenning.

   PDF 15 december 2009

   Leperello Dorpen (2009)

   PDF 15 december 2009

   Cahier Dorpen (2009)

   Een analyse van landelijke scenario’s

   Trendbureau Overijssel schreef in 2009 vier scenario’s voor de toekomstverkenning over de dorpen in Overijssel. Deze scenario’s zijn gebaseerd op twee assen: ‘globalisering vs. lokalisering’ en ‘Emotioneel, romantisch wereldbeeld’ vs. ‘Rationeel wereldbeeld’.

   Zeer uiteenlopende toekomsten

   De as ‘globalisering vs. lokalisering’ is destijds gekozen omdat het onzeker is tot welk evenwicht de trend naar ‘glokalisering’ zal leiden; zeer uiteenlopende toekomsten kunnen het gevolg zijn. Voor de andere as zijn verschillende waarde-oriëntaties gekozen: de dominantie van een emotioneel, romantisch wereldbeeld versus dat van een analytisch, rationeel wereldbeeld. Deze keuze is sterk ingegeven door interviews met deskundigen. Dorpen zijn het object van idealisering. Voor veel mensen weerspiegelen ze een ideale samenleving. Deze gedachtelijn – met zijn verschillende uitwerkingen – kwam zo dominant in de gesprekken naar voren, dat daarom voor deze as is gekozen.

    

   Ter onderbouwing en als referentiekader van de hierboven beschreven vier scenario’s, heeft Trendbureau Overijssel ook landelijke scenario’s geanalyseerd.

   PDF 15 december 2009

   Scenarioanalyse Dorpen

   PDF 15 december 2009

   Scenario's Dorpen

   Wat zijn de feiten?

   Er is een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

    

   En op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin de belangrijkste conclusies van de trendverkenning zijn samengevat.

    

   PDF 15 december 2009

   Feiten & Mythen Dorpen

   PDF 15 december 2009

   Agenda voor de toekomst Dorpen

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon