Ga terug
17 november 2009

Economie (2009)

Economie 16 november 2010

 

 

 

Hoe kwetsbaar is de economie van Overijssel? En waar liggen kansen? Zijn het de grote bedrijven die de economie in stand houden? Of zijn het juist de netwerken van midden- en kleinbedrijven die ons van werkgelegenheid en inkomen voorzien? In 2009 is de toekomstverkenning ‘Economie’ afgerond. De resultaten zijn in verschillende onderdelen te vinden op deze pagina.

RAPPORT ‘ECONOMIE IN OVERIJSSEL’

De belangrijkste bevindingen uit 2009

Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2010 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport bestaat uit twee delen: een leperello en een cahier met daarin een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenningen.

 

Download hier de Cahier Economie
Download hier de Leperello Economie

Economie 11 november 2010

De vier scenario’s van de toekomstverkenning ‘Economie’ zijn omgevingsscenario’s. Hierbij wordt niet de vraag gesteld welk toekomstbeeld nu al werkelijkheid lijkt te worden of welk toekomstbeeld het meest of minst wenselijk is. Deze scenario’s dienen er juist voor om te komen tot aanbevelingen waarmee robuuste beleidskeuzes geformuleerd kunnen worden en die dus in elk scenario goed uitpakken.

 

Als methode, is voor het maken van de scenario’s voor deze economie verkenning een assenkruis gebruikt. De vier scenario’s zijn afgezet tegen twee assen:

 

1. Local for global vs. local voor local: produceren we in lokale of globale productieketens en voor een lokale of globale markt?

2. Gesloten netwerken vs. open netwerken: functioneren we in gesloten, regionale netwerken of juist in open, internationale netwerken?

Economie 10 november 2010
Video title

WAT BETEKENT EEN VERANDERENDE WERELD VOOR OVERIJSSEL?

Een veranderende wereld heeft ook invloed op Overijssel. Deze film uit 2009 laat zien welke ontwikkelingen de afgelopen jaren op Overijssel zijn afgekomen en waarvan sommige nog steeds van invloed zijn op de economie van Overijssel.

Economie 20 november 2010

AGENDA VOOR DE TOEKOMST + ACHTERGRONDINFORMATIE

Ontwikkelingen die er toe doen voor Overijssel

In de toekomstverkenning ‘Economie’ is gezocht naar beelden van de economische structuur in Overijssel anno 2030 en zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht. In de ‘agenda voor de toekomst’ zijn de belangrijkste lessen uit deze toekomstverkenning samengevat. In dit document zijn 9 onderwerpen beschreven die er toe doen wanneer we nadenken over de toekomst van de Overijsselse economie. Deze onderwerpen komen onder andere voort uit een literatuuronderzoek, waarbij op verschillende schaalniveaus is gekeken naar ontwikkelingen die op de wereld, Nederland en dus ook Overijssel afkomen.

Download hier de agenda voor de toekomst

Download hier de achtergrondinformatie

 

Delen via: