Direct naar content
Ga terug
15 december 2009

Energie (2009)

Foto door Andres Gucklhorn on Unsplash

Op dit moment zijn regio’s in Nederland afhankelijk van (inter)nationale energienetwerken. Dit maakt ons kwetsbaar en is ook niet altijd de meest duurzame optie. In hoeverre is lokale energiewinning- en distributie een oplossing?

 

In 2009 maakte het Trendbureau Overijssel een toekomstverkenning over energie. Mogelijke toekomsten voor energiewinning- en distributie voor Overijssel in 2030 zijn onderzocht. De resultaten van deze toekomstverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

 

 

Rapport Energie

In 2009 deed Trendbureau Overijssel voor het eerst een verkenning naar de toekomst van energie in Overijssel. De resultaten van deze verkenning zijn te vinden in een rapport dat uit twee delen bestaat en hiernaast te downloaden is.

PDF 15 december 2009

Rapport Energie (deel 1)

PDF 15 december 2009

Rapport Energie (deel 2)

Vier toekomstbeelden over energie in Overijssel

‘Eigen Energie’, ‘New Green Deal’, ‘Going Concerns’ en ‘Een Overvloed aan Zon’ beschrijven vier mogelijke ontwikkelingen van de energievoorziening in Overijssel. Hoe ziet de wereld er in 2030 uit? Deze vier toekomstbeelden laten zien welke richting het op kan gaan.

PDF 15 december 2009

Scenario’s Trendverkenning Energie Trendbureau Overijssel, 2009 Deel 1

PDF 11 januari 2010

Scenario’s Trendverkenning Energie Trendbureau Overijssel, 2009 Deel 2

Feiten en Mythen + agenda voor de toekomst

Er is een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

 

En op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin de belangrijkste conclusies van de trendverkenning zijn samengevat.

PDF 15 december 2009

Agenda voor de toekomst Energie (2009)

PDF 15 december 2009

Feiten en mythen Energie (2009)

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon