Ga terug
20 oktober 2017

Grotere tegenstellingen? (2017)

Sociaal-cultureel 13 maart 2017

De landelijke kennisinstituten zoals het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwen al een aantal jaren voor toenemende verschillen. Het gaat om inkomen en vermogen, maar ook verschillen in waarden, normen en opinies. We lijken lastig om te kunnen gaan met die verschillen. De discussies rond Zwarte Piet zijn buitengewoon fel. Hetzelfde geldt voor de debatten over de komst van vluchtelingen.

 

In deze verkenningen willen we ten eerste feit en fictie van elkaar scheiden. Welke verschillen zien we toenemen in Overijssel, en welke niet? Bovendien analyseren we de dynamiek achter de toenemende verschillen. Is individualisering en de opkomst van de netwerkmaatschappij de drijvende kracht? Of gaat het om economische ontwikkelingen of de opkomst van de ´meritocratie´, waarbij het opleidingsniveau steeds belangrijker wordt?

 

Ten tweede willen we aangeven hoe we in de toekomst als Overijssel zouden kunnen reageren op toenemende verschillen. Wat kan de overheid doen? Welke andere partijen zijn cruciaal?

 

 

We geven de toekomstverkenning op verschillende manieren vorm. We vragen deskundigen om enkele invalshoeken uit te werken. We vragen aan scholieren welke ontwikkelingen zij zien. We organiseren gesprekken in heel Overijssel tussen mensen die op één of andere manier met groepen en de maatschappij bezig zijn: van geestelijken tot organisatoren van festivals, van buurtsportcoaches tot de vereniging van huisvrouwen.

 

Tot slot, is er ook een wetenschappelijke klankbordgroep samengesteld met Hans Boutellier (Verweij Jonker Instituut), Maarten Doorman (Universiteit Maastricht), Pieter Tops (Universiteit Tilburg), Lotte Vermeij (SCP) en Lidwien van de Wijngaert (KUN). Deze klankbordgroep ´delen´ we met Brabant Kennis, een zusterorganisatie in Brabant die een vergelijkbaar project heeft lopen.

Sociaal-cultureel

 

21 Bijzondere Gesprekken

 

Wat is een verkenning over tegenstellingen in de samenleving zonder echte mensen? Zonder hun meningen, hun gedachten, hun gevoelens, hun angst en hun hoop? Juist bij een onderwerp als dit kun je het niet af met feitjes en wetenschappelijke beschouwingen. 

Daarom heeft het Trendbureau voor deze verkenning Overijssel doorkruist van noord tot zuid en van west tot oost. Van stad tot platteland, van autochtone Overijsselaars tot nieuwkomers, van jong tot oud, van participerend tot aan de zijlijn staand. We zochten en vonden talloze mensen die bereid waren om, heel open, met ons van gedachten te wisselen. Zelfs over een gevoelig onderwerp als polarisatie. 

Wat we vooral wilden weten, is of mensen de tegenstellingen die in de krant en in de cijfers zijn terug te vinden, daadwerkelijk tegenkomen in hun dagelijks leven. Wat overkomt hen? Wat zien ze? Wat vinden ze daarvan? En, als het ze frustreert: wat doen ze eraan? Hoe kijken ze naar hun toekomst, en die van hun kinderen? 

PDF 16 augustus 2017

Download hier het rapport "21 Bijzondere Gesprekken"

Sociaal-cultureel

 

Essaybundel ‘Nieuwe Tegenstellingen, wat doen we ermee?’

 

Op 5 oktober presenteerde de voorzitter van de programmaraad Trendbureau Overijssel, Henk Jan Meijer, de essaybundel ‘Nieuwe Tegenstellingen, wat doen we ermee?’. De bundel is gemaakt in het kader van de toekomst-verkenning Grotere Tegenstellingen. Hij wordt door BOOM uitgegeven en is hier te vinden.  Het Trendbureau Overijssel kan een beperkt aantal exemplaren kosteloos verspreiden onder mensen die aan Overijssel verbonden zijn. Als u daarvoor belangstelling heeft kunt u ons mailen via info@trendbureauoverijssel.nl.

 

Hiernaast kunt u een aantal essays al bekijken.

 

PDF 13 juni 2017

Essay Lidwien van den Wijngaert over netwerken

PDF 15 juni 2017

Essay Maarten Allers over sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

PDF 14 juni 2017

Essay 'Van verwijten naar verbinden' van Susanne Geuze

PDF 22 juni 2017

Essay Henk Vos over de lokale verzorgingsstaat: ‘Bestaanszekerheid in het geding?’

PDF 16 juni 2017

Essay Anne Seghers en Sjors de Vries over het publiek domein als grote gelijkmaker.

PDF 21 juni 2017

Essay Mirjan Oude Vrielink over ‘Is de doe-democratie een diplomademocratie?’.

Delen via: