Direct naar content
Ga terug
5 oktober 2017

Grotere tegenstellingen? (2017)

Index

   05 oktober 2017

   De landelijke kennisinstituten zoals het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwen al een aantal jaren voor toenemende verschillen. Het gaat om inkomen en vermogen, maar ook verschillen in waarden, normen en opinies. We lijken lastig om te kunnen gaan met die verschillen. De discussies rond Zwarte Piet zijn buitengewoon fel. Hetzelfde geldt voor de debatten over de komst van vluchtelingen.

    

   In deze verkenningen willen we ten eerste feit en fictie van elkaar scheiden. Welke verschillen zien we toenemen in Overijssel, en welke niet? Bovendien analyseren we de dynamiek achter de toenemende verschillen. Is individualisering en de opkomst van de netwerkmaatschappij de drijvende kracht? Of gaat het om economische ontwikkelingen of de opkomst van de ´meritocratie´, waarbij het opleidingsniveau steeds belangrijker wordt?

    

   Ten tweede willen we aangeven hoe we in de toekomst als Overijssel zouden kunnen reageren op toenemende verschillen. Wat kan de overheid doen? Welke andere partijen zijn cruciaal?

    

    

   We geven de toekomstverkenning op verschillende manieren vorm. We vragen deskundigen om enkele invalshoeken uit te werken. We vragen aan scholieren welke ontwikkelingen zij zien. We organiseren gesprekken in heel Overijssel tussen mensen die op één of andere manier met groepen en de maatschappij bezig zijn: van geestelijken tot organisatoren van festivals, van buurtsportcoaches tot de vereniging van huisvrouwen.

    

   Tot slot, is er ook een wetenschappelijke klankbordgroep samengesteld met Hans Boutellier (Verweij Jonker Instituut), Maarten Doorman (Universiteit Maastricht), Pieter Tops (Universiteit Tilburg), Lotte Vermeij (SCP) en Lidwien van de Wijngaert (KUN). Deze klankbordgroep ´delen´ we met Brabant Kennis, een zusterorganisatie in Brabant die een vergelijkbaar project heeft lopen.

   05 oktober 2017

   Tegenstellingen komen terug

   Aan het eind van de jaren negentig leken tegenstellingen in de samenleving defnitief tot het verleden te behoren. Het paarse kabinet regeerde in een periode van inkomensgroei voor iedereen. De Berlijnse Muur was gevallen. De nieuwe technologie beloofde een wereld van constante economische groei.

    

   De Fortuyn-revolutie bracht in 2001 een onverwacht onbehagen aan het oppervlak. Nu, twintig jaar later, zijn tegenstellingen het belangrijkste maatschappelijke thema. Er zijn spanningen tussen autochtonen en migranten, hoog- en laagopgeleiden, stedelingen en mensen die op het platteland leven, jong en oud, arm en rijk en het volk en de elite. Ons land lijkt geëxplodeerd in fragmenten. We zien tegenstellingen groter worden en we maken ons daar ook zorgen over. Hoe moeten we dit verschijnsel duiden en hoe moeten we ermee omgaan? Dat zijn de centrale vragen van de verkenning Grotere Tegenstellingen?

   PDF 05 oktober 2017

   Rapport 'Grotere Tegenstellingen'

   05 oktober 2017

   21 Bijzondere Gesprekken

    

   Wat is een verkenning over tegenstellingen in de samenleving zonder echte mensen? Zonder hun meningen, hun gedachten, hun gevoelens, hun angst en hun hoop? Juist bij een onderwerp als dit kun je het niet af met feitjes en wetenschappelijke beschouwingen. 

    

   Daarom heeft het Trendbureau voor deze verkenning Overijssel doorkruist van noord tot zuid en van west tot oost. Van stad tot platteland, van autochtone Overijsselaars tot nieuwkomers, van jong tot oud, van participerend tot aan de zijlijn staand. We zochten en vonden talloze mensen die bereid waren om, heel open, met ons van gedachten te wisselen. Zelfs over een gevoelig onderwerp als polarisatie. 

    

   Wat we vooral wilden weten, is of mensen de tegenstellingen die in de krant en in de cijfers zijn terug te vinden, daadwerkelijk tegenkomen in hun dagelijks leven. Wat overkomt hen? Wat zien ze? Wat vinden ze daarvan? En, als het ze frustreert: wat doen ze eraan? Hoe kijken ze naar hun toekomst, en die van hun kinderen? 

   PDF 05 oktober 2017

   Rapport "21 Bijzondere Gesprekken"

   05 oktober 2017

   Essaybundel ‘Nieuwe Tegenstellingen, wat doen we ermee?’

   Er is een essaybundel ‘Nieuwe Tegenstellingen, wat doen we ermee?’ uitgegeven door Trendbureau Overijssel in samenwerking met BOOM uitgevers. De bundel is gemaakt in het kader van de toekomst-verkenning Grotere Tegenstellingen. De essaybundel is nog steeds te bestellen via de website van BOOM.

    

   Hieronder kunt u een aantal essays (kosteloos) bekijken.

    

   PDF 05 oktober 2017

   Essay Lidwien van den Wijngaert over netwerken

   PDF 05 oktober 2017

   Essay Maarten Allers over sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen?

   PDF 05 oktober 2017

   Essay 'Van verwijten naar verbinden' van Susanne Geuze

   PDF 05 oktober 2017

   Essay Henk Vos over de lokale verzorgingsstaat: ‘Bestaanszekerheid in het geding?’

   PDF 05 oktober 2017

   Essay Anne Seghers en Sjors de Vries over het publiek domein als grote gelijkmaker.

   PDF 05 oktober 2017

   Essay Mirjan Oude Vrielink over ‘Is de doe-democratie een diplomademocratie?’.

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon