Direct naar content
Ga terug
29 september 2018

Landschap (2018)

Hoe ziet het Overijssels landschap er in 2050 uit?

De energietransitie, circulaire landbouw, robuuste natuur, klimaatadaptatie, wonen: er komen allerlei grote ontwikkelingen op het Overijssels landschap af. Vaak worden deze ontwikkelingen in isolatie beschouwd. Maar wat zien we als we ze combineren? Hoe ziet het Overijssels landschap er in 2050 uit? De beantwoording van deze vraag is complex: het gaat over een lange tijdsperiode, en op tal van terreinen zullen zich ontwikkelingen voordoen die we niet voorzien. En toch nemen we ook nu al besluiten die effect zullen hebben op het landschap van de toekomst. Is het daarom niet verstandig om te kijken hoe Overijssel er uit zou kunnen zien?

 

De toekomstverkenning over landschap wordt door AtelierOverijssel en Trendbureau Overijssel gezamenlijk uitgevoerd. In deze verkenning worden een viertal scenario’s ontwikkeld. De scenario’s hebben als doel om een maatschappelijke discussie in gang te zetten over het landschap in 2050.

 

 

 

 

 

PDF 29 september 2020

Toekomstverkenning: ‘Situatie Gewijzigd’

BLOGS LANDSCHAP 2050

Gedurende de verkenning schreven diverse auteurs op verzoek van Atelier Overijssel en Trendbureau Overijssel blogs over het landschap. Deze blogs weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het Trendbureau.

 

05/09/18 – Komt ons toekomstig landschap uit een grabbelton?
(Frank Stroeken, Ateliermeester Atelier Overijssel)

13/09/18 – Het maakbare landschap.
(Hans Peter Benschop, oud-directeur Trendbureau Overijssel)

20/09/18 – Ons landschap, ons thuis.
(Jacob van Olst, directeur Atelier Overijssel)

08/10/18 – Moving with Hope
(Frank Stroeken, Ateliermeester Atelier Overijssel)

18/10/18 – Een gezellig landschap
(Hans Peter Benschop, oud-directeur Trendbureau Overijssel)

30/10/18 – Eden
(Mieke Conijn, directeur Kunstenlab

12/11/18 – Energie, het waait en het schijnt om ons heen
(Frank Stroeken, Ateliermeester Atelier Overijssel)

19/11/18 – Verschillig landschap
(Bart Buijs, directeur Het Oversticht)

26/11/18 – Het omgevingsbeleid de windtunnel in
(Hans Peter Benschop, oud-directeur Trendbureau Overijssel)

 

VERBEELDING IN SCHEMERGEBIED

Het college van rijksadviseurs heeft aan Trendbureau Overijssel gevraagd om een essay in het kader van de prijsvraag ‘Brood en Spelen’.

PDF 29 september 2020

Essay: Verbeelding in het schemergebied

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon