Direct naar content
Ga terug
28 januari 2020

Publiek Leiderschap

Index

   Lopende toekomstverkenningen

   Leiderschap, wat is dat precies?

   Macht, invloed, charisma en positie, maar ook taakgerichtheid of relatiegerichtheid. Zomaar een greep uit de vele associaties met het begrip leiderschap. Vaak zijn deze associaties gericht op persoonlijkheden of vaardigheden en gaan ervan uit dat leiderschap één ding is. Echter, hoe je kijkt bepaalt wat je ziet en ook publiek leiderschap is aan verandering onderhevig.

    

   In politiek-bestuurlijke discussies over de toekomst van Overijssel ligt de focus meestal op de inhoud: wat willen we in 2030/2040 hebben bereikt en wat moet daarvoor gedaan worden. De vraag wat dat betekent voor de rol van bestuurders krijgt minder aandacht.

    

   Het Trendbureau Overijssel verkent hoe inzichten over het ‘nieuwe publieke leiderschap’ Overijsselse publieke leiders kan ondersteunen bij hun rol in de transformaties waar Overijssel voor staat.

   Met een formele en informele blik

   Deze verkenning is vormgegeven in samenwerking met bestuurders (formele publieke leiders) én informele publieke leiders uit Overijssel. Door gesprekken te voeren met formele en informele publieke leiders. De inzichten uit de literatuur aangevuld met de inzichten die wij in de gesprekken met de formele en informele publieke leiders ophalen, vormden de basis. Een ander onderdeel van deze verkenning is de rol van strategen en beleidsmedewerkers in de transformaties.

   Met welke inhoud?

   Samen met de groep werkten wij aan de vragen:

   • Wat vraagt de opgave of transformatie aan publiek leiderschap?
   • Wat betekent dit voor de rol van de formele en informele publieke leiders?

   Daarnaast zijn de jongeren van nu de leiders van de toekomst en is het, wat ons betreft, interessant om te weten hoe zij over leiderschap denken en praten. Samen met hen verkennen we welke thema’s daarbij van belang zijn.

   19 december 2023

   Input van jongeren is nodig!

   In deze les krijgen jongeren meer inzicht in leiderschap en specifiek publiek leiderschap. Publiek leiderschap gaat over leiderschap bij maatschappelijke opgaven. Vaak is daarbij het beeld dat dit leiderschap alleen van politici is. Maar iedereen kan publiek leiderschap tonen.

    

   Jongeren leren in deze les op welke manieren zij invloed kunnen hebben op ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.  Waarbij de manier waarop jongeren kijken naar publiek leiderschap veel beter past bij de vraagstukken van deze tijd en dat het leiderschap van jongeren hard nodig is om Overijssel vorm te geven. Deze gastles heeft Trendbureau samen met Overijssel Doet Mee ontwikkeld voor bovenbouwklassen van mbo, havo en vwo.

    

   Meer weten? Neem contact op met Overijssel Doet Mee door te mailen naar  OverijsselDoetMee@overijssel.nl

   21 januari 2022
   Voorbeeldweergave van deze video

   Lopende toekomstverkenningen

   Hoe speel je ‘Harige Monsters’?

   Harige Monsters is een spel rondom publiek leiderschap dat Trendbureau Overijssel heeft ontwikkeld. Er wordt veel verwacht van publieke leiders in de huidige complexe werkelijkheid. In de veelheid van factoren en belangen waar zij mee te maken krijgen kan veel druk ontstaan. Hoe kunnen ze deze complexiteit waarnemen en tegemoet treden én zelf ook staande blijven?

    

   Niemand is alleen in staat om het publieke leiderschap in te vullen dat nodig is voor de grote opgaven waar Overijssel voor staat. Door middel van verschillende vragen bouwt men samen een ‘harig monster’ en voert het gesprek over publiek leiderschap op een concrete manier.

    

   Interesse om het spel te spelen? Mail naar trendbureau@overijssel.nl

   De complexiteit van besluitvorming

   Dit spel kan gebruikt worden op ieder moment in het proces: tijdens een gesprek met initiatiefnemers of bestuurders, een raadsvergadering of een overleg met ambtenaren. Het spel ondersteund het gesprek over de vraag: ‘Wat hebben wij nu te doen en welke mate van leiderschap vraagt dat?’

    

   Door die vraag telkens weer te stellen, op verschillende punten in het proces, brengt men het altijd veranderende Harige Monster in beeld en creëert zo ruimte voor nieuwe inzichten, deelnemers en routes naar een gezamenlijke bestemming.

    

    

   Wat vonden de spelers van het spel?

   “Het Harige Monster spel heeft mij geholpen in een goed gesprek met collega’s over onze (soms diverse) beelden van onze rollen, taken en doelen. Het heeft ons ook geholpen in het concreet maken van de vragen die leven en behoeften die we hebben. Het was zowel een nuttige als leuke manier van het voeren van een goed gesprek!”

    

   Judith Muis, Gebiedsregisseur Provincie Overijssel

    

    

   28 januari 2021

   Lees het rapport ‘Dynamisch Balanceren’ hier

   Volgens ons is er in het publieke leiderschap voor de toekomst van Overijssel een rol voor iedereen.
   Formele én informele leiders. Het is onmenselijk om te verlangen dat één individu altijd en overal de perfecte leider is.
   De vraag welk leiderschap passend is zou centraal moeten staan.

    

   26 november 2020

   Lees ‘Van grote man tot netwerk’ hier

   Publieke leiders hebben een belangrijke rol in het vormgeven van de toekomst.
   Over de wijze waarop die rol ingevuld zou moeten worden, bestaan vele ideeën.

    

   21 januari 2022

    

   De Podcast Wilde Eenden

   In de eerste serie van deze podcast horen we het verhaal van negen formele en informele leiders over hun leiderschap. Hoe zien deze Wilde Eenden uit Overijssel zichzelf als leider? Waarom doen ze wat ze doen? Hoe pakken ze dat aan en wat willen ze bereiken? En voor wie?

    

   In deel twee van de podcast Wilde Eenden spreekt Sandra Rottenberg acht jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel.

    

   Beluister de podcast hier

   De podcast van het Trendbureau is hier rechtstreeks op onze website te beluisteren, maar ook te vinden op Spotify.

   podcast

   Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

   Wilde Eenden Serie 1 - aflevering 1

   Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
   Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

   00:00

   S01.01 Een echte leider

   In deze aflevering: Een echte leider. Van sterke (wo)man tot netwerk. De theorie en vooral de praktijk. Sandra Rottenberg spreekt formele en informele leiders uit Overijssel over hun rol. Want hoe zien zij zichzelf als leider?

    

   U kunt aflevering 1 beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

   podcast

   Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

   Wilde Eenden Serie 1 - aflevering 2

   Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
   Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

   00:00

   S01.02 Hoe word je een leider?

   In deze aflevering: Hoe word je een leider? Kun je het leren? Sandra Rottenberg spreekt twee wethouders, twee ‘informele’ leiders en een burgemeester uit Overijssel. Want wat hebben zij al doende geleerd?

    

   U kunt aflevering 2 beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify.

   podcast

   Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

   Wilde Eenden Serie 1 - aflevering 3

   Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
   Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

   00:00

   S01.03 De stijl van de leider

   In deze aflevering: Wordt er meer aangestuurd op resultaten of is vooral de relatie van belang? In deze aflevering: de stijl van de leider.

    

   U kunt aflevering 3 beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

   podcast

   Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

   Wilde Eenden Serie 2 - aflevering 1

   Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
   Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

   00:00

   S02.01 De persoon als leider

   Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol? Acht politiek actieve twintigers in Overijssel die zich inzetten voor het collectief belang. Als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Hoe geven zij vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur? In deze aflevering staat de persoon van de leider centraal. Hoe zien zij zichzelf en waarom doen ze wat ze doen?

    

   U kunt aflevering 1 van het tweede podcastserie ‘Wilde Eenden’ beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

   podcast

   Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

   Wilde Eenden Serie 2 - aflevering 2

   Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
   Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

   00:00

   S02.02: De bestemming

   Sandra Rottenberg gaat in gesprek met acht politiek actieve twintigers uit Overijssel. Hebben ze een doel? Een ideaal? En hoe willen ze dat bereiken? Hoe geven deze jongeren vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur?

    

   U kunt aflevering 2 van het tweede podcastserie ‘Wilde Eenden’ beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

   podcast

   Foto van diegene die deze podcast heeft online gezet

   Wilde Eenden Serie 2 - aflevering 3

   Afspeelicoon om media te starten Pauzeericoon om media te pauzeren
   Audio-waveform afbeelding Audio Wave Audio-waveform afbeelding Audio Wave

   00:00

   S02.03: Het collectief

   Als je het over het begrip ‘wij’ hebt, over wie spreek je dan? Wij in de betekenis van iedereen? Wij allemaal, de samenleving? Of wij, als je eigen familie, politieke partij of vriendengroep? In deze derde aflevering spreekt Sandra Rottenberg met politiek actieve jongeren uit Overijssel over het collectief? Hoe kijken zij naar het collectief? Is er nog meer te zeggen over bubbels, bondgenoten en bruggen slaan?

    

   U kunt aflevering 3 van het tweede podcastserie ‘Wilde Eenden’ beluisteren via de playbutton hiernaast of via Spotify

   24 september 2020

   Inzichten over deze verkenning vanuit de werkgroep strategen

   De centrale vraag van deze verkenning is wat de grote opgaven in Overijssel vragen van het publiek leiderschap. Als onderdeel van deze verkenning is er dan ook een werkgroep gevormd. Een aantal strategen en bestuursadviseurs waren bereid om samen met Trendbureau Overijssel te verkennen wat hun opgaven vragen van publiek leiderschap. Daarbij delen zij de inzichten uit de werkgroep met hun collega’s in Overijssel. Bijgaand vindt u een visueel verslag en blog van de werkgroep.

   Lees wat de grote opgaven in Overijssel vragen van het publiek leiderschap

   Naar aanleiding van “de werkgroep strategen” hebben we een aantal deelnemers gevraagd om een blog te schrijven. Zo hopen we dat de inzichten die tijdens de werkgroep naar boven kwamen ook verder verspreid worden.

    

   De 1e blog door Annemarth Idenburg.
   De 2e blog door Koen Castelein.
   De 3e blog door Meike Schrijver.
   De 4e blog door Karen van Rhijn.

    

   Deel uw ervaring met ons

   Wij zijn heel benieuwd naar uw eigen ervaringen en/of inzichten.

   Mail ons en laat het ons weten.

   Literatuuronderzoek & infographic

   Aangezien de jongeren van nu de leiders van de toekomst zijn vond Trendbureau Overijssel het van belang om antwoord te krijgen op de vragen;

   – Hoe kijken jongeren naar publiek leiderschap en welke thema’s vinden zij daarin belangrijk?
   – Welke overeenkomsten en/of verschillen met oudere generaties zijn er?
   – Indien er verschillen zijn is dit dan leeftijds- of generatie gerelateerd?

    

   Jongeren en leiderschap

   “Jonge Hond” Nienke Geijer is de literatuur ingedoken en heeft een mooi overzicht weten te maken die antwoorden geeft op bovenstaande vragen. Naast deze literatuurstudie hebben collega’s van “Overijssel Doet Mee” een elftal Overijsselse jongeren geïnterviewd over hun kijk op publiek leiderschap en welke thema’s zij daarin belangrijk vinden. Dit levert interessante inzichten op die voor huidige publieke leiders, maar ook voor jongeren zelf, interessant zijn om kennis van te nemen. Deze inzichten hebben een plek gekregen in de publicatie “Dynamisch Balanceren – De toekomst van publiek leiderschap in Overijssel”.

    

   Daarnaast geven Trendbureau Overijssel en Overijssel Doet Mee in 2021 gastcolleges op vo- en mbo-scholen om deze inzichten met jongeren te delen zodat zij bewust worden dat ook zij invloed kunnen uitoefenen in het publieke domein.

    

   Toelichting Infographic

   Studenten van het Windesheim Honours College hebben in het kader van hun opleiding een scenariostudie uitgevoerd naar leiderschap binnen klimaatbewegingen in West-Overijssel. Hiervoor hebben zij dertien jongeren gesproken die door anderen als leider bestempeld werden binnen klimaatbewegingen in diverse West-Europese landen. Deze gesprekken leverden zeer veel informatie op die ondersteunend is aan de literatuurstudie van Jonge Honden en de interviews met de Overijsselse jongeren.

    

   In deze infographic hebben de studenten de twee grootste onzekerheden, hoop en communicatie, verwerkt in vier scenario’s. Daarnaast hebben zij een strategie uitgewerkt voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren hoe zij lokale jongeren die actief zijn binnen klimaatbeweging kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun publiek leiderschap.​

   PDF 08 december 2020

   Literatuuronderzoek

   PDF 18 december 2020

   Infographic

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon