Direct naar content
Ga terug
21 november 2012

Onderwijs (2012)

Index

   Trendstudie naar onderwijsontwikkelingen

   Trendstudie naar onderwijsontwikkelingen

   In 2012 heeft Trendbureau Overijssel opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor een onderzoek naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Het onderzoek beslaat onderwijs in de brede zin van het woord; de hele onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onder- wijs (wo), maar ook particulier onderwijs en nascholing. Hierbij gaat het om trends en ontwikkelingen op diverse terreinen, zolang ze relevant zijn voor de beleidsmakers in Overijssel. Dit onderzoek biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op deze thema’s; wat daarbij de kansen en onzekerheden zijn, welke zwakke signalen en welke experimentele oplossingen er al zijn.

    

   PDF 21 november 2012

   Trendstudie onderwijs (2012)

   21 november 2012

   Werksessies onderwijs

   In 2012 vond er een bijeenkomst plaats over de toekomst van lokaal onderwijsbeleid. Het Trendbureau Overijssel had diverse sprekers uitgenodigd zoals Ad Verbrugge, Christian Alstrup, De Scholenbouwmeester, gemeente Amsterdam en de Netwerkschool.

    

   Over onderwijsinnovatie

   Les 1 Waarden en aannames. Als je scholen wilt veranderen, is het makkelijk te kijken naar aanpassingen van een rooster, het beschikbaar maken van wifi en klaslokalen aanpakken. Door juist onder deze visuele en tastbare onderdelen te kijken, kom je bij de vraag hoe mensen het beste kunnen leren en wat er met de veranderingen bereikt moet worden.

   Les 2 Creëer een visie en communiceer deze. Bij het communiceren van de visie, moeten alle belanghebbenden worden geïnformeerd. Alstrup geeft een voorbeeld van een speciale school, waarbij vroeger de kinderen allemaal apart van elkaar werden gezet, afhankelijk van hun diagnose.

   Les 3 Zoek en vind de balans tussen besluitvorming en kennis. Over het algemeen gaan mensen bij een verandering iets doen wat ze nog nooit hebben gedaan. Het werkt volgens Alstrup beter om stapsgewijs beslissingen te nemen ten opzicht van de aanwezige kennis en dan steeds te kijken of het doel bereikt is en indien nodig bij te sturen.

   PDF 21 november 2012

   Verslag bijeenkomst

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon