Ga terug
12 februari 2012

Open Data (2012)

Technologie 14 februari 2012

BMC heeft in opdracht van het Trendbureau Overijssel een verkenning rond open data uitgevoerd en signaleert mogelijkheden voor gemeenten, ook in Overijssel. Maar dat gaat niet vanzelf. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en wat kunnen gemeenten daarmee? Welke kansen liggen er? Welke risico’s loopt een gemeente? Wat kan een gemeente sturen, voorkomen, bevorderen? Daarom: een trendonderzoek naar open data!

 

Dit rapport is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel is signalerend en geeft een overzicht op hoofdlijnen van ontwikkelingen rond open data en toont enkele voorbeelden van succesvolle toepassing van open data. Het tweede deel gaat in op mogelijke kansen met open data voor bijvoorbeeld besparingen op ICT en innovatieve stimulansen, terwijl het derde deel kaders benoemt die hierbij gelden. Ten slotte biedt het vierde deel een doorkijkje voor gemeenten met mogelijke rollen en handelingsperspectieven.

 

 

Technologie 16 februari 2012

Delen via: