Direct naar content
Ga terug
6 oktober 2019

Trendcurve (2019)

Een overzicht van 23 trends voor de provinciale statenverkiezingen 2019 in Overijssel

Het Trendbureau publiceerde in 2017 de Trendcurve voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die Trendcurve is in 2019 geactualiseerd voorafgaand aan de verkiezingen van provinciale staten en van de waterschappen. U kunt de Trendcurve lezen als een top drieëntwintig aan trends voor de periode 2019-2023.

 

Vindt u dat u er baat bij heeft actief en alert te reageren, ook als ontwikkelingen nog maar pril zijn en misschien onzeker? De Trendcurve is gemaakt om die afweging te kunnen maken. Het belangrijkste doel van de Trendcurve is om plausibel te maken waarom sommige ontwikkelingen van belang zijn en andere minder. Er valt dus zeker over te discussiëren en we nodigen u dan ook nadrukkelijk uit dat te doen.

PDF 12 maart 2019

Trendcurve 2019

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon