Direct naar content
Ga terug
8 juni 2022

Trendweb (2022)

Miniatuur houdt een bij vast, hurkend op een paarse bloem
08 juni 2022

Trendweb 2022: Toekomst onder druk. Oorlog én nog steeds corona

 

In mei 2021 publiceerde Trendbureau Overijssel Trendweb 2021 met de titel ‘23 uitdagingen voor na de COVID-19-pandemie’. Daarin stond centraal dat de ongewone omstandigheden van de coronacrisis bepaalde ontwikkelingen in Overijssel zichtbaar maakten. Deze omstandigheden en ontwikkelingen konden we schetsen aan de hand van vele publicaties over de mogelijke gevolgen van de coronapandemie en de getroffen maatregelen.

 

Begin 2022 zijn de meeste maatregelen weer ingetrokken en lijkt het leven weer normaal: terug naar school, collegebanken, kantoor en theater, en weer als vanouds drukke treinen, wegen, kroegen en winkelstraten. Maar schijn bedriegt. COVID-19 zorgt nog steeds voor veel zieken, wereldwijd en ook in Overijssel. De dreiging van nieuwe mutaties en een opleving van de pandemie zijn niet geweken. Bovendien zullen veel gevolgen van de afgelopen twee crisisjaren zich pas in de komende maanden openbaren. In mei 2021 schreven we daarover al dat de coronacrisis ontwikkelingen heeft versneld, maar andere juist heeft onderdrukt. Inmiddels heeft zich ook een nieuwe grensoverschrijdende crisis aangediend die de toekomst verder onder druk zet.

 

Deze publicatie is een aanvulling op het Trendweb uit 2021; de inzichten van vorig jaar staan nog overeind. In deze publicatie komen vooral thema’s en ontwikkelingen aan bod die in het Trendweb 2021 summier werden besproken, zoals ontwikkelingen in de landbouw, de energietransitie en veranderingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ze zijn wel van groot belang voor de toekomst van Overijssel en ze verdienen daarom alsnog de volle aandacht.

PDF 08 juni 2022

Trendweb 2022: Toekomst onder druk

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon