Ga terug
17 januari 2011

Vergrijzing (2011)

Sociaal-cultureel 11 januari 2011

 

 

 

Vergrijzing verandert de samenleving op verschillende manieren. In 2030 is 30 procent van de bevolking in veel Overijsselse gemeenten ouder dan 65 jaar. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten nu al nadenken over de veranderingen die vergrijzing teweeg brengt. Tenslotte neemt het aantal ouderen ook nu al toe. Ongetwijfeld zijn er ook nieuwe kansen voor Overijsselse bedrijven. Welke kansen en andere invloeden vergrijzing heeft op Overijssel is onderzocht in de toekomstverkenning ‘Vergrijzing in Overijssel’. De resultaten van de toekomstverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

Sociaal-cultureel 11 januari 2011

RAPPORT ‘DE GRIJZE SAMENLEVING’

Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2011 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport is een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenning.

KLIK HIER OM HET RAPPORT TE DOWNLOADEN

Sociaal-cultureel 13 januari 2011
Video title

SCENARIO’S OVER VERGRIJZING

drie toekomstbeelden in tekst en beeld

De scenario’s in de toekomstverkenning vergrijzing zijn gebaseerd op twee assen. Op de horizontale as is de onzekerheid van de economische ontwikkeling vertaald. Op de verticale as de sociale cohesie in de maatschappij. De relatie tussen verschillende generaties speelt een rol op de achtergrond. Bij ´Samen´ trekken verschillende generaties samen op, bij ‘Apart’ gaat elke generatie zijn eigen gang. De drie meest contrasterende scenario’s zijn uitgewerkt in tekst en beeld.

 

DOWNLOAD HIER DE DRIE TOEKOMSTSCENARIO’S 

Sociaal-cultureel 15 januari 2011

SCENARIO ANALYSE + FEITEN & MYTHEN
Het is een feit dat in 2040 een kwart van de bevolking ouder zal zijn dan 65 jaar. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. Het Trendbureau Overijssel heeft een selectie van feiten en mythen rond vergrijzing samengevat, welke zijn gebaseerd op het literatuuronderzoek waarin verschillende inter(nationale) scenariostudies zijn geanalyseerd.

20 januari 2011

AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Conclusies en uitdagingen voor beleid

Op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin 14 belangrijke conclusies van de toekomstverkenning zijn samengevat. Met een veranderende bevolkingsopbouw in Overijssel zijn onder andere preventieve gezondheidszorg, een dementievriendelijke omgeving, maar ook onderwijs mogelijke voorbeelden van beleidsopgaven voor de toekomst van de grijze samenleving.

Delen via: