Direct naar content
Ga terug
5 december 2011

Vergrijzing (2011)

Index

   05 december 2011

   Welke kansen en invloeden zijn er?

   Vergrijzing verandert de samenleving op verschillende manieren. In 2030 is 30 procent van de bevolking in veel Overijsselse gemeenten ouder dan 65 jaar. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten nu al nadenken over de veranderingen die vergrijzing teweeg brengt. Tenslotte neemt het aantal ouderen ook nu al toe. Ongetwijfeld zijn er ook nieuwe kansen voor Overijsselse bedrijven. Welke kansen en andere invloeden vergrijzing heeft op Overijssel is onderzocht in de toekomstverkenning ‘Vergrijzing in Overijssel’. De resultaten van de trendverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

   05 december 2011

   Vergrijzing verandert de samenleving

   Nederland vergrijst, en Overijssel ook. De reacties op vergrijzing zijn vaak nogal eendimensionaal. Pessimisten hebben het snel over hoge zorg- en pensioenkosten en de tekorten op de arbeidsmarkt. Optimisten wijzer erop dat ouderen rijker en fitter worden. Bovendien zijn zij ervan overtuigd dat door nieuwe technologieën de kwaliteit van leven van ouderen nog meer verbetert. Deze reacties doen de werkelijkheid geen recht. Vergrijzing verandert de samenleving op verschillende manieren.

    

   In deze toekomstverkenning zijn de feiten en mythen rond vergrijzing in kaart gebracht. In Trends worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Veel is nog onzeker, het gaat immers over langetermijnontwikkelingen. Daarom zijn er ook drie scenario’s ontwikkeld. De belangrijkste conclusies zijn te vinden in de Agenda van de Toekomst.

   PDF 05 december 2011

   Rapport 'Vergrijzing'

   05 december 2011

   Drie toekomstbeelden in beeld

   De scenario’s in de toekomstverkenning vergrijzing zijn gebaseerd op twee assen. Op de horizontale as is de onzekerheid van de economische ontwikkeling vertaald. Op de verticale as de sociale cohesie in de maatschappij. De relatie tussen verschillende generaties speelt een rol op de achtergrond. Bij ´Samen´ trekken verschillende generaties samen op, bij ‘Apart’ gaat elke generatie zijn eigen gang. De drie meest contrasterende scenario’s zijn uitgewerkt in beeld

    

   Download hier het document met scenario’s over vergrijzing.

    

    

   05 december 2011

   Wat zijn de feiten?

   Het is een feit dat in 2040 een kwart van de bevolking ouder zal zijn dan 65 jaar. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. Het Trendbureau Overijssel heeft een selectie van feiten en mythen rond vergrijzing samengevat, welke zijn gebaseerd op het literatuuronderzoek waarin verschillende inter(nationale) scenariostudies zijn geanalyseerd.

   PDF 05 december 2011

   Scenario analyse

   PDF 05 december 2011

   Feiten en Mythen

   05 december 2011

   Agenda voor de toekomst

   Op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin 14 belangrijke conclusies van de toekomstverkenning zijn samengevat. Met een veranderende bevolkingsopbouw in Overijssel zijn onder andere preventieve gezondheidszorg, een dementievriendelijke omgeving, maar ook onderwijs mogelijke voorbeelden van beleidsopgaven voor de toekomst van de grijze samenleving.

   PDF 05 december 2011

   Agenda voor de toekomst

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon