Direct naar content
Ga terug
5 december 2011

Vergrijzing (2011)

Vergrijzing verandert de samenleving op verschillende manieren. In 2030 is 30 procent van de bevolking in veel Overijsselse gemeenten ouder dan 65 jaar. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten nu al nadenken over de veranderingen die vergrijzing teweeg brengt. Tenslotte neemt het aantal ouderen ook nu al toe. Ongetwijfeld zijn er ook nieuwe kansen voor Overijsselse bedrijven. Welke kansen en andere invloeden vergrijzing heeft op Overijssel is onderzocht in de toekomstverkenning ‘Vergrijzing in Overijssel’. De resultaten van de trendverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

De belangrijkste bevindingen uit 2011

Om de resultaten te presenteren is er in 2011 een rapport uitgebracht voor ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport is een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenning.

PDF 05 december 2011

Rapport 'Vergrijzing'

Voorbeeldweergave van deze video

Drie toekomstbeelden in beeld

De scenario’s in de toekomstverkenning vergrijzing zijn gebaseerd op twee assen. Op de horizontale as is de onzekerheid van de economische ontwikkeling vertaald. Op de verticale as de sociale cohesie in de maatschappij. De relatie tussen verschillende generaties speelt een rol op de achtergrond. Bij ´Samen´ trekken verschillende generaties samen op, bij ‘Apart’ gaat elke generatie zijn eigen gang. De drie meest contrasterende scenario’s zijn uitgewerkt in beeld

 

Download hier het document met scenario’s over vergrijzing.

Onderzoek naar verschillende scenario studies. Wat zijn de feiten?

Het is een feit dat in 2040 een kwart van de bevolking ouder zal zijn dan 65 jaar. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. Het Trendbureau Overijssel heeft een selectie van feiten en mythen rond vergrijzing samengevat, welke zijn gebaseerd op het literatuuronderzoek waarin verschillende inter(nationale) scenariostudies zijn geanalyseerd.

PDF 05 december 2011

Scenario analyse

PDF 05 december 2011

Feiten en Mythen

Agenda voor de toekomst

Op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin 14 belangrijke conclusies van de toekomstverkenning zijn samengevat. Met een veranderende bevolkingsopbouw in Overijssel zijn onder andere preventieve gezondheidszorg, een dementievriendelijke omgeving, maar ook onderwijs mogelijke voorbeelden van beleidsopgaven voor de toekomst van de grijze samenleving.

PDF 05 december 2011

Agenda voor de toekomst

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon