Direct naar content
Ga terug
8 mei 2014

Wonen (2014)

Index

   08 mei 2014

   Licht aan het einde van de tunnel?

   De woningmarkt zat ten tijde van deze publicatie in 2008 in een overgangsperiode. Er was sprake van een tussenfase die zich vooral kenmerkte door stagnatie: grote terugval in nieuwbouwproductie, huizenprijzen die sterk daalden en bouwbedrijven en ontwikkelaars die failliet gingen. De corporaties en commerciële verhuurders hebben te maken met een verhuurdersheffing en een onduidelijke toekomst. Overheden keken tegen af te waarderen grondposities aan, banken tegen de verplichting om meer eigen vermogen in huis te hebben, huiseigenaren tegen te hoge hypotheken. Tegelijkertijd was er sprake van belangrijke beleidswijzigingen bij het rijk. En…waren er óók de eerste signalen dat Nederland langzaam uit de crisis kruipt. Is er licht aan het eind van de tunnel? De vraag is wat wij zien als we verder lopen.

   RAPPORT 'WONEN IN OVERIJSSEL'

   De belangrijkste bevindingen uit 2014

   Eén van de conclusies van het rapport is dat de Overijsselse woningmarkt de komende jaren diverser wordt: stad en land, Oost en West gaan meer verschillen. Dit betekent dat de toekomstverkenning vooral zijn nut kan bewijzen door het concrete gebruik in uw gemeente, regio, dorp, bedrijf, corporatie, huurdersvereniging etc.

    

   De verschillen in het woonlandschap nemen toe

   Het rapport bekijkt op vier verschillende manieren de toekomst van de Overijsselse woningmarkt. Het rapport bevat een trendanalyse, met als belangrijkste vraag: Hoe reageren we adequaat op deze ontwikkelingen? De resultaten van een scenariostudie van het EIB gaan in op de vraag of we flexibel genoeg zijn om adequaat op meerdere mogelijke ontwikkelingen te anticiperen? Er worden perspectieven geschetst in het rapport, waarbij we ons afvragen: Welke beleidsdoelen kunnen we rond het wonen in Overijssel stellen? En tot slot worden er ook enkele ‘gamechangers´beschreven: plotselinge gebeurtenissen die de woningmarkt zouden kunnen treffen.

   PDF 08 mei 2014

   Rapport 'Wonen in Overijssel'

   08 mei 2014

   Scenariostudie Economisch Instituut voor de Bouw

   Scenariostudie Overijssel, Bevolking, Werkgelegenheid en Woningvraag tot 2040

   In het kader van deze toekomstverkenning is aan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd een Overijsselse vertaling te maken van de langetermijnstudie ‘Investeren in Nederland’ die het EIB uitvoert in opdracht van Bouwend Nederland, Aedes en het Ministerie van BZK. Dit heeft geresulteerd in het rapport ´Scenariostudie Overijssel, Bevolking, Werkgelegenheid en Woningvraag tot 2040 in drie scenario’s´. De scenariostudie is hier te downloaden. Hoofdstuk twee van de toekomstverkenning Wonen bevat een reflectie op de resultaten van deze scenariostudie.

   PDF 08 mei 2014

   Scenariostudie EIB

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon