Direct naar content
Ga terug
29 oktober 2012

Woningmarkt (2012)

Trend Scan Woningmarkt 2025

Wie de woningmarkt wil begrijpen, zal af moeten stappen van de traditionele kwantitatieve benadering, een scherper beeld moeten krijgen van de kwalitatieve behoeften op de markt en van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Een goed en duurzaam woonbeleid houdt daarom rekening met de invloed van sociaal-economische en sociaal-culturele trends en staart zich niet blind op de uitkomsten van theoretische vraag- en aanbodmodellen, die in veel provincies, gemeenten en regio’s doorgaans het statische uitgangspunt zijn van beleid en woningbouwprogrammering.

 

Deze publicatie gemaakt door BSVD geeft een overzicht van maatschappelijke trends die de komende tien tot vijftien jaar van invloed zijn op de Overijsselse woningmarkt. De trendscan is bedoeld om de partijen op de woningmarkt en bestuurders te prikkelen tot nadenken over de nieuwe opgaven, uitdagingen en kansen en over hun rol en invloed daarin.

 

PDF 29 oktober 2012

Trendscan woningmarkt 2025

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon