Direct naar content
Ga terug
29 juni 2016

Zorg en gezondheid (2016)

Index

   In 2016 is de toekomstverkenning ‘Zorgen voor Overijssel’ afgerond. Het kenmerkende van deze verkenning is dat de beslisruimte op lokaal en regionaal niveau in kaart is gebracht – gespecificeerd voor de situatie in Overijssel. Het doel van de verkenning is om politieke en bedrijfsmatige keuzes in Overijssel te helpen. De tijdshorizon van de verkenning is dan ook beperkt. We schetsen de ontwikkelingen die tot pakweg 2025 aan de orde zijn, met slechts hier en daar doorkijkjes naar verdere horizonten. De verkenning gaat bijvoorbeeld niet in op de mogelijkheid van zeer sterke levensverlenging.

    

   De verkenning bevat reflecties over de begrippen zorg en gezondheid, een trendanalyse met feitelijke ontwikkelingen die we zien gebeuren en waarvan wij denken dat ze in de nabije toekomst belangrijk zullen zijn. En er worden enkele perspectieven geschetst over hoe de zorg en ondersteuning op regionaal niveau er uit zou kunnen zien.

   29 juni 2016

   Zorgen voor Overijssel

   De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de transitie van het sociale domein van rijk en provincie naar gemeenten. Dit was meer dan een decentralisatie. De gedachte was dat de transitie ook vernieuwing mogelijk zou maken. Daar is tot op heden nog te weinig van gerealiseerd. Er komen opgaven aan die het noodzakelijk maken om de zorg en maatschappelijke ondersteuning anders vorm te geven. Op basis van de verkenning kunnen de volgende agendapunten voor de toekomst geformuleerd worden.

   PDF 29 juni 2016

   Rapport over zorg en gezondheid

   29 juni 2016

   De toekomstverkenning

   Het Trendbureau onderscheid in haar toekomstverkenning zes perspectieven. Deze perspectieven zijn gekozen om twee redenen. Ten eerste zijn er mensen mee bezig: ze roepen kennelijk energie op. Ten tweede zijn het reële keuzes op lokaal en regionaal niveau. Overijsselse partijen kunnen er voor kiezen die oriëntatie centraal te stellen. De perspectieven sluiten elkaar niet uit, ze kunnen en worden gecombineerd – en soms licht dat ook erg voor de hand. Maar ze zijn wel verschillend in die zin dat u voor de één kunt kiezen terwijl u de ander nalaat. De vijf van de zes perspectieven zijn hieronder te downloaden.

   PDF 29 juni 2016

   1. Preventief Overijssel

   PDF 29 juni 2016

   2. TechnOverijssel

   PDF 29 juni 2016

   3. Gezondheidszorg in de wijk

   PDF 29 juni 2016

   4. Toekomst van de huisarts en eerstelijn

   PDF 29 juni 2016

   5. Eigen Regie Overijsselaars

   29 juni 2016

   Taalgebruik in de zorg

   Het taalgebruik, dat is wel het eerste wat opvalt als je de zorg bestudeert. De sector gebruikt vreemde woorden – en gewone woorden op ongewone manier. Toegegeven… soms is dat goed. Er is een ontwikkeling in de manier van denken over ziekte en gezondheid. En dan kan het gebeuren dat deskundigen begrippen anders hanteren dan ‘gewone’ mensen. Terecht. Die betekenisverschuivingen wordt dan ook serieus behandelt in het´Zorgwekkende Zorgwoordenboek´. Maar er zijn ook gevallen dat je denkt: nu maken ze het wel heel bont! Ook die hebben we voor u verhelderd – en zo nodig doorgeprikt.

   PDF 29 juni 2016

   Het zorgwekkende zorgwoordenboek

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon