Direct naar content
Laden Evenementen

Jaarcongres 2011 – Impressies van Buiten

Afgerond
Datum

07-12-2020

27 januari 2011

Impressies van Buiten – drie belangrijke thema’s voor Overijssel

 

Op donderdag 27 januari 2011 presenteerde Trendbureau Overijssel resultaten van de toekomstverkenningen die in 2010 zijn gemaakt. De verkenningen gaan over vergrijzing, de toekomst van de democratie en de toekomst van de landbouw.

 

De bezoekers van het jaarcongres konden deelnemen aan zes workshops over de onderwerpen van de toekomstverkenningen: de toekomst van de democratie, de toekomst van de grijze samenleving en de toekomst van de landbouw in Overijssel. Naast de inhoudelijke workshops waren er toekomstexcursies naar MIRA en MESA+ Instituten van de Universiteit Twente

 

27 januari 2011
Voorbeeldweergave van deze video

Uitdagingen

 

“Niemand heeft de opstand van Khomeini, de val van de muur of de kredietcrisis voorspeld. Sommige variabelen zijn minder voorspelbaar dan andere. Eén daarvan is de demografie. In Europa is er duidelijk sprake van krimp.” Zo begon Bolkestein zijn lezing op de Universiteit Twente.

 

Volgens Bolkestein staat Nederland (en Overijssel) voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van demografie, energie en Europa. Op demografisch gebied is er duidelijk sprake van krimp, in heel Europa. Dat baart Bolkestein zorgen. “Krimp betekent achteruitgang van de economische groei en dat is negatief. Bovendien zijn ouderen duurder dan jongeren. Ouderen zijn vaak minder innovatief. Jongeren zijn eerder bereid risico’s te nemen.”

 

Het verschil tussen Europa en de Verenigde Staten in dit opzicht is groot. “De VS groeit en wordt jonger terwijl Europa krimpt en ouder wordt. De VS is innovatiever, de houding ten opzichte van risico’s is positiever. Ook de houding tegenover godsdienst verschilt.” Het is volgens de oud-politicus een reële mogelijkheid dat jongeren in de toekomst kunnen gaan rebelleren om ouderen dezelfde welvaart als nu te geven……

 

Lees verder in het totaalverslag van het Jaarcongres 2011

27 januari 2011
Voorbeeldweergave van deze video

Belang van identiteit

 

Wat Frits Bolkestein volgens Heijne heeft laten liggen in zijn lezing is het belang van het idee van identiteit. Dat speelt een grote rol in ons denken over de samenleving en de toekomst. “Wat is een gemeenschap? Wat is een samenleving? Dat soort vragen zijn ontzettend belangrijk en die moet je niet laten liggen.”

 

Europa als uitweg voor alle problemen Heijne: “Ik was vorig jaar in Sarajevo met een aantal studenten. Er waren verkiezingen geweest en de onderhandelingen zaten muurvast. Maar waar iedereen het over eens was, Serven, Kroaten en moslims, was het idee dat Europa dé uitweg zou zijn voor alle problemen. ‘Als we daar maar bijkomen, dan is allles opgelost’, was de heersende gedachte. Europa biedt economisch voordeel, maakt het reizen gemakkelijker, de wereld wordt groter; er bestond een heel rooskleurig beeld van Europa. Een beeld dat bij ons juist onder druk staat. Eurosceptici zoals Bolkestein zijn bang voor een te groot en onslagvaardig Europa.”…..

 

Lees verder in het totaalverslag van het Jaarcongres 2011

27 januari 2011
Voorbeeldweergave van deze video

Generatieverschillen

 

We krijgen in toenemende mate te maken met de vergrijzing van de samenleving. “Hoe ziet onze samenleving er dan straks uit?” vroeg Jenny Gierveld zich af op het jaarcongres van het Trendbureau Overijssel. “De senior van de toekomst zal in ieder geval verschillen van de huidige senior”, geeft Gierveld aan. “Een belangrijk verschil is dat ouderen van de toekomst de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt.” Maar dat is niet het enige; een aantal demografische en sociale ontwikkelingen zorgt ervoor dat de ouderen van over 20 jaar duidelijk verschillen met de ouderen van nu. Zo is het aantal hoogopgeleiden de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast heeft de senior van de toekomst een heel andere werkgeschiedenis gehad waarin zowel mannen als vrouwen hebben gewerkt. Ook kennen de toekomstige ouderen een andere partnergeschiedenis; het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wordt kleiner waardoor stellen langer samen zijn. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gezondheid van mensen. “Want”, zo zegt Gierveld, “het meest gezond zijn mensen met een partner en met een hoger onderwijsniveau. En over dat laatste moet niet langer gezwegen worden”. Opgeteld biedt dit goede perspectieven voor de toekomst aangezien we er vanuit kunnen gaan dat we langer en langer gezond zullen leven, stelt Gierveld…..

 

Lees verder in het totaalverslag van het Jaarcongres 2011

27 januari 2011

Verkenningen Vergrijzing, Democratie en Landbouw

 

Tijdens het jaarcongres 2011 werden de resultaten van de verkenningen gepresenteerd. De verkenningen gaan over de Grijze Samenleving, de toekomst van de Democratie en de toekomst van de Landbouw in Overijssel. Lees hier meer over deze drie verkenningen:

 

Verkenning Vergrijzing

Verkenning Democratie

Verkenning Landbouw

 

 

JAARCONGRES 2011 – IMPRESSIES VAN BUITEN

Afgerond
Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon