Direct naar content
Ga terug
24 januari 2022

Verkiezingen gemeenteraad (2022)

Index

   Foto Michal Matlon via Unsplash

   Verkiezingspagina als bijdrage aan de verkiezingen van 2022

   Met deze ‘verkiezingspagina’ wilden we een bijdrage leveren aan het proces richting de verkiezingen, én een goede start van de komende bestuursperiode. Hoe bouwt u ruimte in voor de onzekerheid van de toekomst? Zijn er alternatieven voor dichtgetimmerde coalitieakkoorden? Wat doen Nederlandse gemeentes concreet met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?

    

   Hoe kijken jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel naar de rol van publiek leider en op welke manier vinden zij dat volksvertegenwoordigers zich zouden moeten inzetten voor het collectief belang? En hoe voer je  ultiem campagne, maar houd je ook rekening met wat er daarna gebeurt? Hoe zorgen we voor een win-win situatie in plaats van een polariserend resultaat na 16 maart? En welke 23 uitdagingen voor ná de coronacrisis kunt u nu al meenemen als achtergrondinformatie voor bij het opstellen van de nieuwe bestuursagenda’s?

    

    

    

    

   24 januari 2022

   Signalement over toekomstbestendige akkoorden

   Niemand kan overzien hoe de vier jaar na de verkiezingen eruit zullen zien. Hoe bouwt u ruimte in voor de onzekerheid van de toekomst? Welke alternatieven zijn er voor dichtgetimmerde coalitieakkoorden? En waar draagt dit type akkoorden dan aan bij? Zijn er nog aandachtspunten die meegenomen kunnen worden?

    

   Ruimte voor aanpassingen als de omstandigheden daarom vragen

   De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseerde daarom in 2017 een regeerakkoord te beschouwen als startdocument en niet alles van te voren vast te willen leggen. Akkoord over de uitgangspunten, met ruimte voor aanpassingen als de omstandigheden daarom vragen. Helaas leidt de onzekerheid over die onvoorspelbare toekomst juist vaak tot de behoefte meer te willen vastleggen.

    

   Lees het Signalement Toekomstbestendige akkoorden.

   PDF 24 januari 2022

   LEES HET SIGNALEMENT 'TOEKOMSTBESTENDIGE AKKOORDEN'

   24 januari 2022

   Signalement over brede welvaart en SDG’s

   Wanneer we een blik op de toekomst werpen, valt steeds vaker de term ‘brede welvaart’. Om aan te geven dat economische groei alleen niet toereikend is om onze toekomstige manier van leven vorm te geven. Maar hoe ga je daar op lokaal en regionaal niveau concreet mee aan de slag? Waar het begrip brede welvaart vaak als veelomvattend en weinig concreet wordt gezien, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s of Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties juist concrete aanknopingspunten voor overheden en bedrijven.

    

   Wat zijn de Sustainable Development Goals?

   Sustainable Development Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze fungeren
   als een mondiaal kompas voor overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en individuen voor de omgang
   met mondiale en lokale uitdagingen gericht op een ‘wereld die we willen’.

    

   Lees het Signalement Brede welvaart en SDG’s,

   PDF 24 januari 2022

   Signalement 'Brede welvaart en SDG's'

   24 januari 2022

   De Podcast Wilde Eenden

   Trendbureau maakte twee podcastseries over publiek leiderschap. In de eerste serie (2021) horen we het verhaal van negen formele en informele leiders over hun leiderschap. Hoe zien deze ‘Wilde Eenden’ uit Overijssel zichzelf als leider? Waarom doen ze wat ze doen? Hoe pakken ze dat aan en wat willen ze bereiken? En voor wie? In de tweede serie (2022) spreekt Sandra Rottenberg acht jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel. Waarom zetten zij zich politiek-bestuurlijk in voor het collectieve belang? En hoe zien zij hun rol de komende jaren?

    

    

    

    

    

   Serie 1: in gesprek met negen formele en informele leiders (2021)

   Aflevering 1: Een echte leider (luister op Spotify)

   Een echte leider. Van sterke (wo)man tot netwerk. De theorie en vooral de praktijk. Sandra Rottenberg spreekt formele en informele leiders uit Overijssel over hun rol. Want hoe zien zij zichzelf als leider?

   Aflevering 2: Hoe word je een leider? (luister op Spotify)

   In deze aflevering: Hoe word je een leider? Kun je het leren? Sandra Rottenberg spreekt twee wethouders, twee ‘informele’ leiders en een burgemeester uit Overijssel. Want wat hebben zij al doende geleerd?

   Aflevering 3: De stijl van de leider (luister op Spotify)

   In deze aflevering: Wordt er meer aangestuurd op resultaten of is vooral de relatie van belang? In deze aflevering: de stijl van de leider.

    

    

   Serie 2: in gesprek met acht jonge volksvertegenwoordigers (2022)

   Aflevering 1: De persoon van de leider (luister op Spotify)

   Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol? Acht politiek actieve twintigers in Overijssel die zich inzetten voor het collectief belang. Als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Hoe geven zij vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur? In deze aflevering staat de persoon van de leider centraal. Hoe zien zij zichzelf en waarom doen ze wat ze doen?

   Aflevering 2: De bestemming (luister op Spotify)

   Dit is aflevering twee van de podcastserie ‘Wilde Eenden’: ‘De bestemming’. Sandra Rottenberg gaat in gesprek met acht politiek actieve twintigers uit Overijssel. Hebben ze een doel? Een ideaal? En hoe willen ze dat bereiken? Hoe geven deze jongeren vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur?

   Aflevering 3: Het collectief (luister op Spotify)

   Als je het over het begrip ‘wij’ hebt, over wie spreek je dan? Wij in de betekenis van iedereen? Wij allemaal, de samenleving? Of wij, als je eigen familie, politieke partij of vriendengroep? In deze derde aflevering spreekt Sandra Rottenberg met politiek actieve jongeren uit Overijssel over het collectief? Hoe kijken zij naar het collectief? Is er nog meer te zeggen over bubbels, bondgenoten en bruggen slaan?

   24 januari 2022

   Trendweb: 23 uitdagingen voor ná de coronacrisis

   Deze crisis leert ons nog maar weer eens dat voorbereiding op de toekomst vraagt om voorbereiding op het onbekende. Dat lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Het vraagt echter wel een andere voorbereiding dan een toekomst die te voorspellen is. De huidige coronacrisis levert veel inzichten op over waar de veerkracht en het aanpassingsvermogen in de economie en de samenleving vergroot kunnen worden. Ook is duidelijker geworden welke veerkracht en welk aanpassingsvermogen bijdragen aan het doorstaan van de huidige crisis en wat daarvan gekoesterd moet worden voor de toekomst.

    

   Verkennen van bedreigingen en kansen

   Deze publicatie met 23 uitdagingen voor ná de COVID-19-pandemie nodigt uit om een proactieve houding te ontwikkelen. Dat betekent leren van ervaringen, van wat wel en wat niet goed ging, en het verkennen van bedreigingen en kansen in de toekomst. Bovendien gaat het om het ontwikkelen van het vermogen om geleerde lessen vast te houden; of dat nu geleerde lessen zijn uit ervaringen met eerdere crises of lessen uit toekomstverkenningen over wat nog kan gaan gebeuren.

   PDF 24 januari 2022

   Trendweb: 23 uitdagingen voor ná de coronacrisis

   24 januari 2022

   Een verkiezingscampagne met alleen maar winnaars

   Overtuigend uitdragen dat u de beste ideeën heeft, en dan na de verkiezingen ook nog goed kunnen samenwerken met raadsleden die andere ideeën hebben. Hoe doet u dat?

    

   Hoe meer partijen er mee doen, hoe lastiger het is om u te onderscheiden voor de verkiezingen. Dat vraagt erom verschillen scherp neer te zetten. Hoe meer partijen er mee doen, des te belangrijker het wordt om na de verkiezingen samen te werken. Hiervoor is wederzijdse erkenning en een gezamenlijke ambitie nodig. Hoe onderscheid u zich van de rest én vindt u toch voldoende gemeenschappelijkheid voor samenwerking?

    

   Lees hier de volledige blog van Annemarth Idenburg over win-win campagnes

   01 maart 2022

   Campagne voeren voorbij het stemhokje

   Hoe voert u succesvol campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en zorgt u dat u daarna als partij of bestuurder ook nog met andere partijen het goede gesprek kunt voeren over een te vormen bestuur? Derk Moor (zelfstandig bestuursadviseur) en Annemarth Idenburg (directeur Trendbureau Overijssel) spraken gezamenlijk met een college van B&W in Overijssel, over de uitdagingen van een verkiezingsstrijd en de tijd die daarop volgt.

    

   Lees hier het volledige vraagesprek tussen Derk Moor en Annemarth Idenburg

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon