Direct naar content
Ga terug
24 januari 2022

Verkiezingen gemeenteraad (2022)

Foto Michal Matlon via Unsplash

Hoe bouw je ruimte in voor de onzekerheid van de toekomst? Zijn er alternatieven voor dichtgetimmerde coalitieakkoorden?
Wat doen Nederlandse gemeentes concreet met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?
Hoe kijken jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel naar de rol van publiek leider en op welke manier vinden zij dat volksvertegenwoordigers zich zouden moeten inzetten voor het collectief belang? En hoe voer je ultiem campagne, maar houd je ook rekening met wat er daarna gebeurt? Hoe zorgen we voor een win-win situatie in plaats van een polariserend resultaat na 16 maart?
En welke 23 uitdagingen voor ná de coronacrisis kunt u nu al meenemen als achtergrondinformatie voor bij het opstellen van de nieuwe bestuursagenda’s?

 

Met deze ‘verkiezingspagina’ willen we een bijdrage leveren aan jullie proces richting de komende verkiezingen, én een goede start van de komende bestuursperiode.

 

 

24 januari 2022

Coalitie-, raads-, samenlevingsakkoord? Signalement over toekomstbestendige akkoorden

Hoe bouw je ruimte in voor de onzekerheid van de toekomst? Welke alternatieven zijn er voor dichtgetimmerde coalitieakkoorden? En waar dragen die type akkoorden dan aan bij? Zijn er nog aandachtspunten die meegenomen kunnen worden?

PDF 24 januari 2022

Signalement 'toekomstbestendige akkoorden'

Blik op de toekomst: kwaliteit van leven. Signalement over brede welvaart en SDG’s

Wanneer we een blik op de toekomst werpen, valt steeds vaker de term brede welvaart. Dit om aan te geven dat economische groei alleen onvoldoende is om onze toekomstige manier van leven vorm te geven. Maar hoe ga je daar op lokaal en regionaal niveau concreet mee aan de slag?

PDF 24 januari 2022

Signalement 'Brede welvaart en SDG's'

24 januari 2022

De Podcast Wilde Eenden

Trendbureau maakte twee podcastseries over publiek leiderschap. In de eerste serie (2021) horen we het verhaal van negen formele en informele leiders over hun leiderschap. Hoe zien deze ‘Wilde Eenden’ uit Overijssel zichzelf als leider? Waarom doen ze wat ze doen? Hoe pakken ze dat aan en wat willen ze bereiken? En voor wie? In de tweede serie (2022) spreekt Sandra Rottenberg acht jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel. Waarom zetten zij zich politiek-bestuurlijk in voor het collectieve belang? En hoe zien zij hun rol de komende jaren?

 

Serie 2, in gesprek met 8 jonge volksvertegenwoordigers (2022)

 • Aflevering 1: De persoon van de leider (luister op Spotify)

  Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol? Acht politiek actieve twintigers in Overijssel die zich inzetten voor het collectief belang. Als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Hoe geven zij vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur? In deze aflevering staat de persoon van de leider centraal. Hoe zien zij zichzelf en waarom doen ze wat ze doen?

 • Aflevering 2: De bestemming (luister op Spotify)

  Dit is aflevering twee van de podcastserie ‘Wilde Eenden’: ‘De bestemming’. Sandra Rottenberg gaat in gesprek met acht politiek actieve twintigers uit Overijssel. Hebben ze een doel? Een ideaal? En hoe willen ze dat bereiken? Hoe geven deze jongeren vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur?

 

 • Aflevering 3: Het collectief (luister op Spotify)

  Als je het over het begrip ‘wij’ hebt, over wie spreek je dan? Wij in de betekenis van iedereen? Wij allemaal, de samenleving? Of wij, als je eigen familie, politieke partij of vriendengroep? In deze derde aflevering spreekt Sandra Rottenberg met politiek actieve jongeren uit Overijssel over het collectief? Hoe kijken zij naar het collectief? Is er nog meer te zeggen over bubbels, bondgenoten en bruggen slaan?

Serie 1, in gesprek met 9 formele en informele leiders (2021)

 

 • Aflevering 1: Een echte leider (luister op Spotify)

  Een echte leider. Van sterke (wo)man tot netwerk. De theorie en vooral de praktijk. Sandra Rottenberg spreekt formele en informele leiders uit Overijssel over hun rol. Want hoe zien zij zichzelf als leider?

 • Aflevering 2: Hoe word je een leider? (luister op Spotify)

  In deze aflevering: Hoe word je een leider? Kun je het leren? Sandra Rottenberg spreekt twee wethouders, twee ‘informele’ leiders en een burgemeester uit Overijssel. Want wat hebben zij al doende geleerd?

 • Aflevering 3: De stijl van de leider (luister op Spotify)

  In deze aflevering: Wordt er meer aangestuurd op resultaten of is vooral de relatie van belang? In deze aflevering: de stijl van de leider.

 

De podcast van het Trendbureau is te beluisteren op Spotify of via onze YouTube kanaal (klik hier)

24 januari 2022

Trendweb: 23 uitdagingen voor ná de coronacrisis

Deze crisis leert ons nog maar weer eens dat voorbereiding op de toekomst vraagt om voorbereiding op het onbekende. Dat lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Het vraagt echter wel een andere voorbereiding dan een toekomst die te voorspellen is. De huidige coronacrisis levert veel inzichten op over waar de veerkracht en het aanpassingsvermogen in de economie en de samenleving vergroot kunnen worden. Ook is duidelijker geworden welke veerkracht en welk aanpassingsvermogen bijdragen aan het doorstaan van de huidige crisis en wat daarvan gekoesterd moet worden voor de toekomst. Deze publicatie met 23 uitdagingen voor ná de COVID-19-pandemie nodigt uit om een proactieve houding te ontwikkelen. Dat betekent leren van ervaringen, van wat wel en wat niet goed ging, en het verkennen van bedreigingen en kansen in de toekomst. Bovendien gaat het om het ontwikkelen van het vermogen om geleerde lessen vast te houden; of dat nu geleerde lessen zijn uit ervaringen met eerdere crises of lessen uit toekomstverkenningen over wat nog kan gaan gebeuren.

 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, alsook de periode daarna, kunt u dit ’trendweb’ gebruiken als nuttige achtergrond informatie voor bij het opstellen van de nieuwe bestuursagenda’s.

PDF 24 januari 2022

Trendweb: 23 uitdagingen voor ná de coronacrisis

24 januari 2022

Een verkiezingscampagne met alleen maar winnaars

Overtuigend uitdragen dat jij de beste ideeën hebt voor na de verkiezingen, en dan na de verkiezingen ook nog goed kunnen samenwerken met raadsleden die andere ideeën hebben. Hoe doe je dat?

 

Hoe meer partijen er mee doen, hoe lastiger het is om je te onderscheiden voor de verkiezingen. Dat vraagt erom verschillen scherp neer te zetten.
Hoe meer partijen er mee doen, des te belangrijker het wordt om na de verkiezingen samen te werken. Hiervoor is wederzijdse erkenning en een gezamenlijke ambitie nodig.

 

Hoe onderscheid je je van de rest én vind je toch voldoende gemeenschappelijkheid voor samenwerking?

 

Lees hier de volledige blog van Annemarth Idenburg over win-win campagnes

01 maart 2022

Campagne voeren voorbij het stemhokje

Hoe voer je succesvol campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en zorg je dat je daarna als partij of bestuurder ook nog met andere partijen het goede gesprek kunt voeren over een te vormen bestuur? Derk Moor (zelfstandig bestuursadviseur) en Annemarth Idenburg (directeur Trendbureau Overijssel) spraken gezamenlijk met een college van B&W in Overijssel, over de uitdagingen van een verkiezingsstrijd en de tijd die daarop volgt. Een interessant vraaggesprek volgde tussen Derk Moor en Annemarth Idenburg; kun je in de campagne rekening houden met zoveel mogelijk stemmen ophalen én met de periode daarna, namelijk samen zorg dragen voor een goed gemeentebestuur?

 

Lees hier het volledige vraagesprek tussen Derk Moor en Annemarth Idenburg

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon