Direct naar content
Ga terug
5 december 2011

Kennis (2011)

Index

   Kennis, borstbeeld denkt na

   Ontwikkelingen in de kennismaatschappij

   We hebben een kenniseconomie, we zijn een informatiemaatschappij en we leven in een digitaal tijdperk. Goede redenen om te verkennen wat de betekenis en impact is van kennis op ons leven.

    

   De kennismaatschappij heet zo omdat het arbeid als belangrijkste organisatieprincipe categoriseert op basis van kennis. In de overgang van een industriële samenleving naar meer globale samenleving, is er een meervoudig type kennismaatschappij ontstaan: techno-cultureel, sociaal-cultureel en techno-sociaal. Deze drie typen bestaan naast en door elkaar.

    

   ICT heeft voor de overgang naar de kennis- of informatiemaatschappij gezorgd. De volgende transitiegolf staat ons te wachten nu ICT kan worden toegepast in de bio-, nano- en cognitie- wetenschappen. Zij vertonen vergelijkbare ontwikkelingskenmerken als ICT, maar verkeren nog in de fase van Research & Development.

    

   De noodzaak om te onderzoeken wat kennis voor ons betekent, wordt ook ingegeven door ontwikkelingen in de zogenaamde BRIC-, MIST- of N11- landen. Tot op heden betekenen die landen een lastenverlichting omdat zij ons productiewerk doen. Dat werk echter wordt steeds hoogwaardiger en omvat inmiddels de uitbesteding van complete bedrijfsprocessen.

    

   In deze toekomstverkenning is getracht een beeld te schetsen van wat kennis en de ontwikkelingen in de kennismaatschappij kan betekenen voor Overijssel.

   DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN UIT 20211

   Om de resultaten te presenteren deelde Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin 2012 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport is een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenning.

    

   De kracht van grote steden

   De kracht van de grote steden in Overijssel ligt in hun potentie als ontmoetingsplaats en leefomgeving voor professionals. De lokale economie drijft op dienstverlening aan deze professionals. Zij zijn veeleisend en hun binding met de stad is beperkt. Als het ze niet bevalt,
   vertrekken ze. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn vervangen door werknemersverzamelgebouwen. Mensen werken waar en wanneer ze willen. Dat zie je terug in het straatbeeld: veel moderne koffiehuizen en inspiratieplekken, waar je dankzij gratis beschikbare snelle internetverbindingen kunt werken.

   PDF 05 december 2011

   Rapport 'Kennis'

   05 december 2011

   Scenario over kennis

    

   Voor de toekomstverkenning ‘Kennis’ heeft Trendbureau Overijssel zich laten inspireren door de scenario’s ‘Nederland in 2040’ van het Centraal Planbureau (CPB). De vraag die ten grondslag ligt aan de CPB scenario’s is: Hoe verdienen wij in Nederland ons dagelijks brood in 2040? Er is een ‘Overijsselse vertaling’ gemaakt van deze NL2040 scenario’s.

    

   Cosmopolitan centres

   De scenario’s ‘Talent Towns’ en ‘Egalitarian Ecologies’ bieden de Overijsselse steden de mogelijkheid om internationaal concurrerend een eigen positie op te bouwen.

   In de scenario’s ‘Cosmopolitan Centres’ en ‘Metropolitan Markets’ speelt ruimtelijke schaal een dominante rol en zijn de Overijssels steden te klein (ook in geval van intensieve onderlinge samenwerking in Twente of Stedendriehoek) om een rol van betekenis te spelen. Overijssel is dan niet in staat een eigen strategie, gericht op zelfstandige ontwikkeling en concurrentie te ontwikkelen, en kan slechts proberen aan te haken bij ontwikkelingen elders.

   PDF 05 december 2011

   Scenario's over Kennis

   Scenario analyse. Feiten & Mythen

   Trendbureau Overijssel verkent vrijwel altijd bestaande (inter)nationale scenariostudies. Ook voor de toekomstverkenning kennis is gekeken naar drie landelijke studies over dit onderwerp. Ook is er een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

   PDF 05 december 2011

   Scenario Analyse

   05 december 2011

   Agenda voor de toekomst

   Op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld. Welke opgaven voor Overijssel komen uit deze toekomstverkenning ‘Kennis’? In de ‘Agenda voor de Toekomst’ worden de belangrijkste opgaven genoemd.

   PDF 05 december 2011

   Agenda voor de Toekomst

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon