Direct naar content
Ga terug
20 april 2022

Verkiezingen Provinciale Staten (2023)

Foto via Simon Dirk Terpstra

20 april 2022

Op 15 maart 2023 zijn er de Provinciale Staten verkiezingen. Met deze ‘verkiezingspagina’ willen we een bijdrage leveren aan het proces richting de komende verkiezingen, én een goede start van de komende bestuursperiode.

 

– Er zijn veel opgaven die op Overijssel afkomen. Trendweb 2022 en Trendweb 2021 geven een overzicht van de uitdagingen voor Overijssel.

 

– Hoe kijken jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel naar de rol van publiek leider en op welke manier vinden zij dat volksvertegenwoordigers zich zouden moeten inzetten voor het collectief belang? Trendbureau maakte twee podcast series over publiek leiderschap. In de eerste serie (2021) horen we het verhaal van negen formele en informele leiders over hun leiderschap. In de tweede serie (2022) spreekt Sandra Rottenberg acht jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel. Hoe zien zij hun rol de komende jaren?

 

– Hoe voer je ultiem campagne, maar houd je ook rekening met wat er daarna gebeurt? Hoe zorgen we voor een win-win situatie in plaats van een polariserend resultaat na 15 maart 2023?

 

– het spelen van het spel ‘Harige Monsters’ of met bijvoorbeeld een lezing wil Trendbureau Overijssel de komende periode een bijdrage leveren aan het proces van Overijsselse politieke partijen richtingen de komende verkiezingen.

 

– Op andere manier het gesprek wil voeren over leiderschap bij maatschappelijk opgaven? Trendbureau Overijssel ontwikkelde een spel ‘Harige Monsters’ rondom publiek leiderschap. Interesse om het spel te spelen met oog op de komende verkiezingsperiode, alsook de periode daarna? Mail naar trendbureau@overijssel.nl

 

Mocht u behoefte hebben aan specifieke informatie of vragen hebben voor Trendbureau, neem dan gerust contact met ons op via trendbureau@overijssel.nl of 038 499 9443 / 06 1043 9042

 

 

De toekomst onder druk

In mei 2021 publiceerde Trendbureau Overijssel Trendweb 2021 met de titel ‘23 uitdagingen voor na de COVID-19-pandemie’. Daarin stond centraal dat de ongewone omstandigheden van de coronacrisis bepaalde ontwikkelingen in Overijssel zichtbaar maakten. Deze omstandigheden en ontwikkelingen konden we schetsen aan de hand van vele publicaties over de mogelijke gevolgen van de coronapandemie en de getroffen maatregelen.

 

Begin 2022 zijn de meeste maatregelen weer ingetrokken en lijkt het leven weer normaal: terug naar school, collegebanken, kantoor en theater, en weer als vanouds drukke treinen, wegen, kroegen en winkelstraten. Maar schijn bedriegt. COVID-19 zorgt nog steeds voor veel zieken, wereldwijd en ook in Overijssel. De dreiging van nieuwe mutaties en een opleving van de pandemie zijn niet geweken. Bovendien zullen veel gevolgen van de afgelopen twee crisisjaren zich pas in de komende maanden openbaren. In mei 2021 schreven we daarover al dat de coronacrisis ontwikkelingen heeft versneld, maar andere juist heeft onderdrukt. Inmiddels heeft zich ook een nieuwe grensoverschrijdende crisis aangediend die de toekomst verder onder druk zet.

 

Trendweb 2022 is een aanvulling op het Trendweb uit 2021; de inzichten van vorig jaar staan nog overeind. In deze publicatie komen vooral thema’s en ontwikkelingen aan bod die in het Trendweb 2021 summier werden besproken, zoals ontwikkelingen in de landbouw, de energietransitie en veranderingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ze zijn wel van groot belang voor de toekomst van Overijssel en ze verdienen daarom alsnog de volle aandacht.

PDF 06 december 2022

Trendweb 2022

PDF 06 december 2022

Trendweb 2021

06 december 2022

Campagne voeren voorbij het stemhokje

Hoe voer je succesvol campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen en zorg je dat je daarna als partij of bestuurder ook nog met andere partijen het goede gesprek kunt voeren over een te vormen bestuur? Derk Moor (zelfstandig bestuursadviseur) en Annemarth Idenburg (directeur Trendbureau Overijssel) spraken gezamenlijk over de uitdagingen van een verkiezingsstrijd en de tijd die daarop volgt.

 

Lees hier het volledige vraaggesprek tussen Derk Moor en Annemarth Idenburg

De Podcast Wilde Eenden

Trendbureau maakte twee podcastseries over publiek leiderschap. In de eerste serie (2021) horen we het verhaal van negen formele en informele leiders over hun leiderschap. Hoe zien deze ‘Wilde Eenden’ uit Overijssel zichzelf als leider? Waarom doen ze wat ze doen? Hoe pakken ze dat aan en wat willen ze bereiken? En voor wie? In de tweede serie (2022) spreekt Sandra Rottenberg acht jonge volksvertegenwoordigers uit Overijssel. Waarom zetten zij zich politiek-bestuurlijk in voor het collectieve belang? En hoe zien zij hun rol de komende jaren?

 

Serie 2, in gesprek met 8 jonge volksvertegenwoordigers (2022)

 • Aflevering 1: De persoon van de leider (luister op Spotify)

  Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol? Acht politiek actieve twintigers in Overijssel die zich inzetten voor het collectief belang. Als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Hoe geven zij vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur? In deze aflevering staat de persoon van de leider centraal. Hoe zien zij zichzelf en waarom doen ze wat ze doen?

 • Aflevering 2: De bestemming (luister op Spotify)

  Dit is aflevering twee van de podcastserie ‘Wilde Eenden’: ‘De bestemming’. Sandra Rottenberg gaat in gesprek met acht politiek actieve twintigers uit Overijssel. Hebben ze een doel? Een ideaal? En hoe willen ze dat bereiken? Hoe geven deze jongeren vorm aan hun nieuwe bestuurscultuur?

 

 • Aflevering 3: Het collectief (luister op Spotify)

  Als je het over het begrip ‘wij’ hebt, over wie spreek je dan? Wij in de betekenis van iedereen? Wij allemaal, de samenleving? Of wij, als je eigen familie, politieke partij of vriendengroep? In deze derde aflevering spreekt Sandra Rottenberg met politiek actieve jongeren uit Overijssel over het collectief? Hoe kijken zij naar het collectief? Is er nog meer te zeggen over bubbels, bondgenoten en bruggen slaan?

Serie 1, in gesprek met 9 formele en informele leiders (2021)

 • Aflevering 1: Een echte leider (luister op Spotify)

  Een echte leider. Van sterke (wo)man tot netwerk. De theorie en vooral de praktijk. Sandra Rottenberg spreekt formele en informele leiders uit Overijssel over hun rol. Want hoe zien zij zichzelf als leider?

 • Aflevering 2: Hoe word je een leider? (luister op Spotify)

  In deze aflevering: Hoe word je een leider? Kun je het leren? Sandra Rottenberg spreekt twee wethouders, twee ‘informele’ leiders en een burgemeester uit Overijssel. Want wat hebben zij al doende geleerd?

 • Aflevering 3: De stijl van de leider (luister op Spotify)

  In deze aflevering: Wordt er meer aangestuurd op resultaten of is vooral de relatie van belang? In deze aflevering: de stijl van de leider.

De podcast van het Trendbureau is te beluisteren op Spotify of via onze YouTube kanaal (klik hier)

24 juni 2022

Trendbureau Overijssel ontwikkelde een spel rondom publiek leiderschap. Publiek leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen voor de te behalen doelen, het functioneren en het welzijn van betrokken individuen, de kwaliteit van het samenwerkingsproces en de wisselwerking met de omgeving. Het spel helpt bij het scherp krijgen van wat dit concreet vraagt van betrokkenen in het hier en nu in de dagelijkse praktijk van een specifieke casus.

 

Het spel is beschikbaar voor iedereen die op een andere manier het gesprek wil voeren, over leiderschap bij maatschappelijk opgaven.

 

Interesse om het spel te spelen met oog op de komende verkiezingsperiode, alsook de periode daarna? Mail naar trendbureau@overijssel.nl

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon