Direct naar content
Ga terug
5 november 2015

Waar verdient Overijssel z’n geld mee? (2015)

Index

   05 november 2015

   RAPPORT 'WAAR VERDIENT OVERIJSSEL ZIJN GELD MEE?'

   Anticiperen op vraagstukken van de toekomst

   Als het om beleid en de toekomst gaat, is het gebruikelijk om van continuïteiten uit te gaan. Dat is ook begrijpelijk. Bij prognoses begin je met harde feiten: de gegevens uit het verleden. Tegelijk is dat ook de valkuil. Het kan zijn dat het toekomstige beleid vooral gericht is op de vraagstukken uit het verleden. De focus op trendbreuken is onzekerder, maar is ook meer toekomstgericht. Je anticipeert in je economisch beleid op de vraagstukken van de toekomst. De benadering die omslagpunten centraal stelt is het meest onzeker, maar waarschijnlijk het belangrijkst.

    

   Omslagpunten zijn die punten in de tijd waar een sluimerende ontwikkeling ineens ‘wakker’ wordt, en zichzelf versnellend realiseert. De impact is vaak groot. Bovendien zijn het momenten waarin beleid met relatief weinig middelen veel positieve effecten kan sorteren. Als het Overijssel lukt om ‘op de top van de golf mee te surfen’, of zelfs een gewenst omslagpunt mede te realiseren, betekent dat een grote economische impuls voor de regio.

   PDF 05 november 2015

   Rapport 'Waar verdient Overijssel z'n geld mee?'

   05 november 2015

   Expertmeetings

    

   Het Trendbureau heeft zes expertmeetings georganiseerd over specifieke onderwerpen binnen deze verkenning: de toekomst van voedsel, de impact van nanotechnologie, de vrijetijdseconomie, de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Nederland, civic economy en de biobased economy. U kunt de verslagen hieronder downloaden.

   PDF 05 november 2015

   Expertmeeting 'Toekomst van Voedsel'

   PDF 05 november 2015

   Expertmeeting 'Impact van Nanotechnologie'

   PDF 05 november 2015

   Expertmeeting 'Vrijetijdseconomie'

   PDF 05 november 2015

   Expertmeeting 'De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Nederland'

   PDF 05 november 2015

   Expertmeeting 'Civic Economy'

   PDF 05 november 2015

   Expertmeeting 'Biobased Economy'

   05 november 2015

   Vier toekomstbeelden voor Overijssel

   Welke keuzes kunnen burgers, bedrijven, overheden, en onderwijs- en onderzoeksinstituten maken voor de toekomst van Overijssel? Deze vraag staat centraal in de scenariostudie gemaakt door de Argumentenfabriek. Er worden hierin vier toekomstbeelden voor Overijssel geschetst, met de bijbehorende menu’s met maatregelen om die toekomstbeelden te realiseren.

    

   Denkstap 1: Door welke bril willen we naar de toekomst van Overijssel kijken? Als eerste hebben we een analysekader gemaakt, het perspectief van waaruit we naar de toekomst willen kijken. Dit kader bouwt voort op recent werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en De Argumentenfabriek. We noemen dit het perspectief van de ‘robuuste economie’.

    

   Denkstap 2: Gezien dit analysekader, hoe presteert Overijssel? Het Trendbureau Overijssel en De Argumentenfabriek zijn samen op zoek gegaan naar de relevante trends en factoren.
    

   Denkstap 3: Welke hoofdkeuzes kan Overijssel maken? Uit het analysekader en de trends hebben we twee fundamentele keuzes gedestilleerd, die, gecombineerd, leiden tot vier mogelijke toekomstbeelden of ‘werelden’. Deze werelden zijn Overijssel Innovatieprovincie, Overijssel Werkprovincie, Overijssel Krimpprovincie gericht op kwaliteit en Overijssel Groeiprovincie.
    

   Denkstap 4: Wie kan wat doen om deze toekomsten dichterbij te brengen? In deze denkstap gaat het dus om de maatregelen die horen bij de geschetste werelden. Deze maatregelen geven een indruk, maar zijn niet uitputtend.
    

   Denkstap 5: Welke toekomst kiest Overijssel? Op deze vraag geeft dit kaartenboek — doelbewust — geen antwoord, al is de vraag in de denktank natuurlijk wel besproken. We doen hiervan kort verslag. Het doel van dit kaartenboek is juist om het publieke debat in Overijssel te ondersteunen en stimuleren. Wat vinden burgers, bedrijven, volksvertegenwoordigers, bestuurders, scholen en netwerken zelf?

   PDF 05 november 2015

   Scenariostudie 'Overijssel als robuuste Economie'

   05 november 2015

   Beroepsbevolking en ontwikkeling arbeidsmarkt Overijssel

   Er is een overzicht gemaakt van de beroepsbevolking in Overijssel en van trends rondom de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn samengevat en de gesignaleerde trends zijn zoveel mogelijk met cijfers geïllustreerd.

   PDF 05 november 2020

   Beroepsbevolking Overijssel

   PDF 05 november 2015

   Ontwikkelingen arbeidsmarkt per sector

   05 november 2015

   25 bijzondere gesprekken

   De toekomstverkenning ‘Waar verdient Overijssel zijn geld mee in 2030?’ werd op een bijzondere manier in bespreking gebracht. In alle 25 gemeenten werd gesproken met 8 personen. In al die 25 gemeenten gaat het daarbij om een lid van het college van burgemeester en wethouders, een raadslid, een starter, iemand vanuit een vrijwilligersorganisatie, een directeur van een onderwijsinstelling, een directeur van een bedrijf in de maakindustrie, iemand uit de creatieve sector en iemand uit de arbeidsbemiddeling. Op die manier kreeg het Trendbureau Overijssel vanuit verschillende perspectieven ideeën over de toekomst van de economie in de 25 gemeenten en ontstonden tegelijkertijd ook algemene lijnen voor Overijssel als geheel. Van de gesprekken met 19 gemeenten zijn trends voor de toekomst in beeld gebracht en hieronder te downloaden.

   PDF 05 november 2015

   1. Ontwikkelingen Gemeente Almelo

   PDF 05 november 2015

   2. Ontwikkelingen gemeente Borne

   PDF 05 november 2015

   3. Ontwikkelingen gemeente Dalfsen

   PDF 05 november 2015

   4. Ontwikkelingen gemeente Deventer

   PDF 05 november 2015

   5. Ontwikkelingen gemeente Enschede

   PDF 05 november 2015

   6. Ontwikkelingen gemeente Hengelo

   PDF 05 november 2015

   7. Ontwikkelingen gemeente Hof van Twente

   PDF 05 november 2015

   8. Ontwikkelingen gemeente Kampen

   PDF 05 november 2015

   9. Ontwikkelingen gemeente Losser

   PDF 05 november 2015

   10. Ontwikkelingen gemeente Olst-Wijhe

   PDF 05 november 2015

   11. Ontwikkelingen gemeente Ommen

   PDF 05 november 2015

   12. Ontwikkelingen gemeente Raalte

   PDF 05 november 2015

   13. Ontwikkelingen gemeente Rijssen-Holten

   PDF 05 november 2015

   14. Ontwikkelingen gemeente Staphorst

   PDF 05 november 2015

   15. Ontwikkelingen gemeente Steenwijkerland

   PDF 05 november 2015

   16. Ontwikkelingen gemeente Twenterand

   PDF 05 november 2015

   17. Ontwikkelingen gemeente Wierden

   PDF 05 november 2015

   18. Ontwikkelingen gemeente Zwartewaterland

   PDF 05 november 2015

   19. Ontwikkelingen gemeente Zwolle

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon